Въпрос и отговор 121

Преумножава и приумножава

Въпрос, изпратен до сайт ЕДИНЕНИЕ на 09 ноември 2018 г., и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 13 ноември 2018 г.

Въпрос: Мили Татко Единни, във връзка със съдържанието на Въпрос и отговор 117 – каква е разликата между преумножава и приумножава?

Бележка от Росица Авела: На сайт ЕДИНЕНИЕ, най-отдолу на страницата на част „Работа в Духовността“, в статията „Обяснение на някои думи и изрази“, е дадено следното упътване:
„Преумножава се в материалния свят.
Приумножава се в Божествения свят.“
Въпреки, че на сайта вече е даден отговор на този въпрос, попитах Присъствие на Единния дали към настоящия момент е дошло времето и има какво още да се дообясни и даде като допълнение към съществуващия вече отговор.

Отговорът на Присъствие на Единния: Да, би могло да бъде дообогатен отговорът.
Разликата между преумножава и приумножава е във вида на умножението.
1. Когато човек извършва работа в духовността като извършва например Духовната практика „Помощ за планетата Земя“ или Духовната практика „Покаяние, прошка и Благодарност в 7 стъпки за предотвратяване на ядрен катаклизъм“ (Виж в част „Работа в Духовността“ на сайта), той създава блага карма в определен размер. Този размер зависи от качеството*, с което човек извършва служението, от неговата Вяра и Устрем.
2. Когато човекът преди началото на служението призове Висшето си АЗ СЪМ Присъствие на помощ, за да бъде съсредоточен по време на своята работа в духовността и призове своето Висше АЗ СЪМ Присъствие да участва в това служение, се получава преумножение на благата карма, която се създава по време на служението.
3. Когато човекът преди да започне своята работа в духовността призове освен своето Висше АЗ СЪМ Присъствие и други Възнесени Същества на Светлината да участват в служението, тогава се получава приумножение на благата карма, т.е. умножение от висш порядък, много по-различно. Всеки път това приумножение също може да бъде различно, в зависимост от това кои и колко Възнесени Същества на Светлината са се отзовали на призоваването и са се включили да участват в тази работа в духовността.
Колкото по-добре се е подготвил човекът за качествено извършване на своята работа в духовността, като предварително се е извисил енергийно и вибрационно, извършвайки някаква подготвителна работа в духовността – това, което най-много му е на сърцето и му помага бързо съзнанието си да извиси, толкова повече и от по-висш порядък Възнесени Същества на Светлината получават достъп до него и могат да се включат да участват в неговото служение, когато той ги призове.
Всеки от вас може да е забелязвал как когато отправи призив преди началото на някоя своя работа в духовността, към неговото служение да се присъединят Възнесени Същества на Светлината и Висши Възнесени Същества на Светлината от най-различни степени и нива на Небесната Йерархия на Светлината, в началото на служението се чувства на едно ниво на извисеност, а след това в продължение на служението енергията се увеличава, той се възвисява все повече и служението му завършва на много по-високо ниво, отколкото го е започнал и със съвсем различен, много по-добър резултат. Това е така, тъй като според нивото на неговата извисеност по време на извършване на тази работа в духовността, към нея се включват все нови и от по-висш порядък Възнесени Същества на Светлината, което повишава все повече общото енергийно ниво на служението на човека.
Тези чисти и Светли Души, които извършват своите служения с Радост най-голяма, в Благодарност и с Божествена Любов най-чиста, и сърцата им пламтят в огъня на тази все повече разрастваща се Божествена Любов заради Божествената Любов на всички Възнесени Същества на Светлината, които участват от финия план в неговото служение, и я обменят помежду си и с него също, с едно свое служение могат да създадат чрез това Господно приумножение огромен размер блага карма. И тази блага карма може да е много повече, отколкото се създава по време на което и да е групово служение, в което участват хора, които евентуално биха могли да понижат енергийното ниво на останалите участници или са с различна степен на кармична обремененост. Ползата от такива групови служения и то единствено ако при извършването им са взети всички мерки за опазване на чистотата на участниците в тях ( виж „5 Правила-Напътствия за опазване на чистотата“ в част „Работа в Духовността), в повечето случаи е за да се даде помощ на участващите в тях хора. Така че всеки сам решава как да извършва работа в духовността и какви служения да прави.

–––––––-
*Високото качество в извършването на което и да е служение, се определя:
• от предварителният сънастрой и ниво на извисеност на съзнанието на човека при започване на служението,
• от изпълващото го чувство на Радост от факта, че може да бъде полезен с извършването на това служение и затова че го извършва заедно с толкова много Възнесени Същества на Светлината, колкото са се включили в неговото служение, (а те винаги са много!), след като ги е призовал, и се намира в едно общо енергийно поле с тях по време на служението, и
• от преизпълващата го Божествена Любов и Благодарност към Мен, Единния Отец, за помощта, която се дава, и към Възнесените Същества на Светлината, които участват заедно с него в служението му от финия план и допринасят с този свой труд да се получи много по-голямо приумножение на енергията по време на служението и да се създаде възможността след това помощта, която се дава, да е много по-голяма, от съвсем друга величина.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния

Въпрос и отговор 120

„Време, времена и полувреме“  и  „завинаги и във всички времена“


След публикуването на Въпрос и отговор 117, във връзка с неговото съдържание, на сайта пристигнаха няколко писма със сходни въпроси, които са свързани помежду си.

Въпроси: Каква е разликата между „завинаги“ и „във всички времена“?
Каква е разликата между „Времена, време и полувреме“? Какво означават те и този израз като цяло?

Отговор, даден от Присъствие на Единния на 12.11.2018 г.:
„Завинаги“ е най-широкото понятие и значението му е – през всичкото време, до край. Но когато се отнася до човека, такова обширно време е извън неговите мерни единици. Затова в християнството правилно се използва израза:
„Сега и завинаги и вовеки веков“.
„Сега“ – е тук и сега, настоящето време, в което живее човечеството на тази планета.
„Завинаги“ – е вечното време, но тъй като изразът се отнася за нещо, свързано с това човечество, времето липсва как да бъде вечно и затова към израза се добавя и „вовеки веков“.
„Вовеки веков“ – „во век и веков“ – това е еквивалента на израза „време и времена“.
А „във всички времена“ включва цялата времева формула за дадена ера/епоха/коренна човешка раса, съществуване на дадена планета и т.н., но е по-малко от вечността на „завинаги“.

В библейското време изразът, който АЗ СЪМ Присъствие на Единния дадох като времева формула за 5-тата раса и пророците го приеха и записаха, бе:
„Време, времена и половин време (полувреме)“.
„Времето“ вече изтече – от библейската епоха то достигна до вашата 2000 година и приключи.
След това започнаха „времената“ с отварянето на всичките 13 енергийни Портала и цялото човечество на планетата Земя, във вашето „тук и сега“, живеете в тях. Те са забързани/ускорени и често сменящи се.
„Полувремето“ е времето, което започва да тече след като приключат ускорените времена – то е времето, което изтича само донякъде – до половината и се прекъсва от отварянето повсеместно по цялата планета на един различен енергиен портал, който е от съвсем друго естество и със съвсем друго предназначение. Той бележи началото на Великия Преход на цялата планета и човечество към по-високия енергиен и вибрационен свят на Новия Ред на 6-тата човешка раса.

Но във вашето настоящо „тук и сега“, библейската времева формула вече е различна и придоби вида:
„Времена, време и полувреме“.
Причината за промяната на тази времева формула е, че АЗ СЪМ ЕДИННИЯ Господ Бог Творец и Създател на Небесата Промених Моя Промисъл за този свят заради настъпилите нови обстоятелства. Тези обстоятелства бяха породени от вмешателството и съществуването във вашето „тук и сега“ на нови за вас мрежи на илюзията във вашия свят, които са извън Моя Изначален Промисъл и бяха създадени въпреки него.
Така че понастоящем липсва човек на тази планета, който да е наясно какво точно предстои и кога, който и каквото и да си мисли и каквото и да чете и тълкува от които и да са стари текстове, които именно поради тази вероятност бяха написани толкова мъгляво, завоалирано и кодирано, и каквото и да му се „подсказва“ от когото и да е.
„Времена, време и полувреме“ – и сами вече можете да се досетите какво означава тази нова времева формула, която е актуалната за вашето настоящо „тук и сега“ и се отнася и за вашето „занапред“. Означава, че след изтичането на ускорените времена, в които живеете тук и сега, предстои да последва едно време, което е новост и едва след неговото изтичане ще настъпи полувремето на Великия Преход.
Новост са и събитията, които ще се случат, както и продължителността на тези събития и на това време. Тази продължителност е в мълчание. Тя липсва как да бъде определена, тъй като е променлива величина и зависи от наличието или отсъствието на твърде много фактори, включително човешкия, който е напълно без предсказуемост в този момент във вашия свят и действията на хората понякога са твърде далеч от човешката логика и дори са без каквато и да е връзка с нея.
Това, което казах и ви поясних по тези въпроси, е достатъчно.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния

Въпрос и отговор 119

Напътствия относно говора

Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 05.01.2018 г.

Въпрос: Мили Татко Единни, би ли ни дал напътствия относно говора? Понякога се случва човек да съгрешава в словото си без да иска, от незнание, или понеже илюзията му поставя капан, дори и да се стреми да внимава какво изрича. На какво е нужно да се обърне по-голямо внимание?

Отговор: В случай, че човек иска да подобри говора си, би трябвало да засили самоконтрола над думите, които изрича – да са истинни. Понеже колкото по-чист кармично става човек, толкова повече се засилва Творящата сила на неговото Слово.
И ако някой около вас изрече нещо погрешно, без много да се замисля над това какво изрича, когато би било по-добре да си мълчи, вие е нужно да сте будни и без да се подвеждате от изреченото и да го повтаряте, и потвърждавате. В противен случай човек със собственото си Слово подкрепя илюзията и я подсилва, и се натоварва кармично.
А ако се случи човек да съгреши по този начин и се усети, че е съгрешил в словото си, най-доброто е веднага, при първия удобен случай да се покае пред Мен и да Ме помоли да анулирам неговите погрешни слова и да залича на 100 % вредоносния им резултат. (виж Въпрос и отговор 115 -линк към Духовната Практика под линия)
Нужно е за в бъдеще много да внимавате какво изричате по какъвто и да е повод, тъй като само от 1 ваше слово може да се промени реалността на илюзорния свят, в който живеете и действителността ви да стане различна от предвиденото Мое Предначертание, включително и за вас!
Поради тази причина е добре да вземете спешни мерки, когато усетите, че ви е трудно да сте безгрешни в словото си и да пребивавате повече време в мълчание. А също и един път дневно да изричате Духовната Практика „Покаяние, Прошка и Благодарност в 7 стъпки за анулиране на илюзорни слова и за заличаване на вредоносния им резултат“ (линк към тази ДП в края на 115 ВиО) като превантивна мярка, за да коригирате в движение погрешните си слова и Вредоносните програми, които евентуално сами създавате с тези слова, още преди да са се проявили, дори и да сте без яснота дали сте съгрешавали него ден в словото си или не.
Освен това, занапред на когото и да говорите нещо, ако решите да се изказвате по някоя тема, е абсолютно задължително след това да изречете:
„Ако такава е Господната Воля”, като най-кратко и за пред всекиго
или „Ако такава е Господната Свята Воля”,
а когато е възможно, най-доброто е да използвате двете формули:
„И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!
АМИН ТАКА ДА БЪДЕ ОМ”.
Всичко излишно в Словото трябва да прекратите да изричате, а също и да говорите в погрешния момент на погрешния човек или хора, т.е. засилете вниманието си и над това дали казвате точното нещо в точното време на точния човек!
Относно работата ви в Духовността, нужно е да се отработи мълчанието и по време на служение да се говори само това, което го изискват словата на служението и да се прекратят каквито и да са други приказки, а и мислите си също да прекратите, които ви отвеждат към нещо илюзорно.
А когато говорите с ближните си, го правете така, че Любов Божествена помежду ви да струи и да си я обменяте.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния

Въпрос и отговор 118

Посланията-Картини

Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 02.01.2018 г.

 

Въпрос, зададен от Росица Авела: Мили Татко Единни, даваш ли Допущение през 2018 година да получавам Послания-Картини?

Отговор: Приключи времето, отредено за тази Моя Милост и програма с получаването Послания-Картини, а също и с качването на едно Послание-Картина на сайт ЕДИНЕНИЕ всяка седмица. Сега всеки може да гледа качените на сайта Послания-Картини когато и колкото иска и които от тях желае. Те продължават да имат своето благотворно и защитно въздействие, когато човек подхожда към тях с Благодарност и с Божествена Любов към Мен.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния

Въпрос и отговор 117

Ползата от усиления труд по време на новолуние и пълнолуние (в първите 3 дни)

Въпрос, изпратен до сайт ЕДИНЕНИЕ на 11 октомври 2018 г., и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 8 ноември 2018 г.

Въпрос: При четенето на отговора на Единния Отец на Въпрос 116, отнасящ се до дълголетието на японците, ми направи впечатление следния абзац:
„Най-дълголетни са хората, които постоянно са се трудили и докато са го правили, са били хармонични, т.е. в състояние на Хармония, Мир и Радост при нарастваща луна (и в състояние на Радост, Мир и Хармония при намаляваща луна), и са приемали труда като част от самите тях и трудът им е носил радост и са го извършвали в позитивен сънастрой и по най-висококачествения начин!“
У мен възникна мисълта, че когато се стремим да живеем и се трудим в Бога, това движение на енергийния поток при нарастваща луна – Хармония, Мир и Радост и съответно при намаляваща луна – Радост , Мир и Хармония, се осъществява спонтанно и естествено. Истинно ли е това твърдение?
Благодаря за отговора, Мили Татко Единни!

Отговор: Да, твърдението е истинно и Ме зарадва, и поздравявам тази прекрасна Светла Душа, която зададе този въпрос.
Наистина, когато човек живее и се труди в Бога, движението на енергийния поток в него се осъществява спонтанно и естествено. В процеса на труда той навлиза последователно в състоянията на Хармония, Мир и Радост, когато луната е нарастваща и на Радост, Мир и Хармония, когато луната е намаляваща. Но ако човек пожелае, би могъл да усили тези вътрешни състояния на Радост, Мир и Хармония или Хармония, Мир и Радост, като използва силата на енергийните потоци по време на новолуние или на пълнолуние.
В първите 3 дни на нарастваща луна в процеса на труда, когато човек е в по-силно изразено състояние на Хармония, Мир и Радост, се засилва творческата енергия у него и той може да достигне до някои ключови прозрения в своя живот, да изобрети нещо полезно, да сътвори произведение на изкуството, което е Божествен образец и т.н…
В първите 3 дни на намаляваща луна, в процеса на труда, когато човек е в по-силно изразено състояние на Радост, Мир и Хармония, се засилва енергията, която подпомага и засилва очистителните процеси в него и той може да достигне до много полезни нови идеи, свързани с разрешаването на негови проблеми в живота или на проблеми на най-ближните му хора, от всякакво естество, и т.н…
Така че много си струва човек да се труди доста по-засилено във всеки от тези 6 дни месечно и да Ми поблагодари от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов, още като се събуди, за добрата възможност:
• за растеж и развитие докато се труди през всички дни на растяща луна и за ускореното и преумножено натрупване на блага карма в по-големи размери по време на усилен труд през първите 3 дни на растящата луна, което дава възможност за по-бързото отработване на Божествени качества и добродетели, или
• по време на намаляваща луна за намаляване, очистване и освобождаване на всички нива на четирите низши тела по време на труд от всичко, което пречи, спъва, забавя и дори в някои случаи прекратява еволюционното развитие на човека, било то:
1) отрицателна карма,
2) самата илюзорна част на човека, или
3) вредоносни програми, кодировки и блокажи, внесени в човека от силите на илюзията по време на всичките му въплъщения и подсилвани до този момент.
Любя ви, мили деца на вашия Небесен Отец, които сте с Живи и Светли Души! На всеки от вас се дава помощ всеки ден и ви се пращат ангелите и други Същества на Светлината от Висшите октави на Светлина да ви пазят, напътстват и ръководят, когато сте поискали помощ Свише и защита да ви се дава през целия ден, и дори през цялото денонощие, още като се събудите от сън.
Благославям с Моя Благослов всички вас, които:
• желаете да се трудите и го правите с Радост и Благодарност към Мен – Единния Отец
• и които се стремите да опазвате своята Чистота,
• и които Божествената си енергия съхранявате, преумножавате и приумножавате, и я изразходвате мъдро за доброплодотворни в Светлинната мрежа дела.
Благославям всеки от вас да е успешен във всичко това.
И благославям всеки от вас да прави само тези избори, които са най-добри за него и за неговите ближни, тук и сега и завинаги, и във всички времена, време и полувреме.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния

Създаване на блог на сайт ЕДИНЕНИЕ

Този блог, както и сайт Единение, бе създаден по прякото указание на Присъствие на Единния, който даде следните препоръки:

Най-доброто е да се създаде резервен на сайта вариант, на който да се дава оповестяване в случай на екстремни ситуации, например блог, който да бъде официално обявен на сайта, за да се ползва в спешни случаи, когато сайта блокира или ако се случи нещо извънредно.

И е добре, който влиза на сайта, винаги да поглежда първо блога – дали там има нещо ново оповестено.

Освен това, като още една предпазна мярка – който желае, би могъл на следния и-мейл: rositsa-avela555@abv.bg да даде име, и-мейл, тел за пряка връзка с него и/или каквато информация още желае за себе си, за да бъде известен за дадена Свише важна информация, ако се случва нещо извънредно и когато тази информация липсва възможност да бъде публикувана на сайт ЕДИНЕНИЕ и на неговия блог, например ако интернет блокира или каквото и да е друго.