Въпрос и отговор 117

Ползата от усиления труд по време на новолуние и пълнолуние (в първите 3 дни)

Въпрос, изпратен до сайт ЕДИНЕНИЕ на 11 октомври 2018 г., и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 8 ноември 2018 г.

Въпрос: При четенето на отговора на Единния Отец на Въпрос 116, отнасящ се до дълголетието на японците, ми направи впечатление следния абзац:
„Най-дълголетни са хората, които постоянно са се трудили и докато са го правили, са били хармонични, т.е. в състояние на Хармония, Мир и Радост при нарастваща луна (и в състояние на Радост, Мир и Хармония при намаляваща луна), и са приемали труда като част от самите тях и трудът им е носил радост и са го извършвали в позитивен сънастрой и по най-висококачествения начин!“
У мен възникна мисълта, че когато се стремим да живеем и се трудим в Бога, това движение на енергийния поток при нарастваща луна – Хармония, Мир и Радост и съответно при намаляваща луна – Радост , Мир и Хармония, се осъществява спонтанно и естествено. Истинно ли е това твърдение?
Благодаря за отговора, Мили Татко Единни!

Отговор: Да, твърдението е истинно и Ме зарадва, и поздравявам тази прекрасна Светла Душа, която зададе този въпрос.
Наистина, когато човек живее и се труди в Бога, движението на енергийния поток в него се осъществява спонтанно и естествено. В процеса на труда той навлиза последователно в състоянията на Хармония, Мир и Радост, когато луната е нарастваща и на Радост, Мир и Хармония, когато луната е намаляваща. Но ако човек пожелае, би могъл да усили тези вътрешни състояния на Радост, Мир и Хармония или Хармония, Мир и Радост, като използва силата на енергийните потоци по време на новолуние или на пълнолуние.
В първите 3 дни на нарастваща луна в процеса на труда, когато човек е в по-силно изразено състояние на Хармония, Мир и Радост, се засилва творческата енергия у него и той може да достигне до някои ключови прозрения в своя живот, да изобрети нещо полезно, да сътвори произведение на изкуството, което е Божествен образец и т.н…
В първите 3 дни на намаляваща луна, в процеса на труда, когато човек е в по-силно изразено състояние на Радост, Мир и Хармония, се засилва енергията, която подпомага и засилва очистителните процеси в него и той може да достигне до много полезни нови идеи, свързани с разрешаването на негови проблеми в живота или на проблеми на най-ближните му хора, от всякакво естество, и т.н…
Така че много си струва човек да се труди доста по-засилено във всеки от тези 6 дни месечно и да Ми поблагодари от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов, още като се събуди, за добрата възможност:
• за растеж и развитие докато се труди през всички дни на растяща луна и за ускореното и преумножено натрупване на блага карма в по-големи размери по време на усилен труд през първите 3 дни на растящата луна, което дава възможност за по-бързото отработване на Божествени качества и добродетели, или
• по време на намаляваща луна за намаляване, очистване и освобождаване на всички нива на четирите низши тела по време на труд от всичко, което пречи, спъва, забавя и дори в някои случаи прекратява еволюционното развитие на човека, било то:
1) отрицателна карма,
2) самата илюзорна част на човека, или
3) вредоносни програми, кодировки и блокажи, внесени в човека от силите на илюзията по време на всичките му въплъщения и подсилвани до този момент.
Любя ви, мили деца на вашия Небесен Отец, които сте с Живи и Светли Души! На всеки от вас се дава помощ всеки ден и ви се пращат ангелите и други Същества на Светлината от Висшите октави на Светлина да ви пазят, напътстват и ръководят, когато сте поискали помощ Свише и защита да ви се дава през целия ден, и дори през цялото денонощие, още като се събудите от сън.
Благославям с Моя Благослов всички вас, които:
• желаете да се трудите и го правите с Радост и Благодарност към Мен – Единния Отец
• и които се стремите да опазвате своята Чистота,
• и които Божествената си енергия съхранявате, преумножавате и приумножавате, и я изразходвате мъдро за доброплодотворни в Светлинната мрежа дела.
Благославям всеки от вас да е успешен във всичко това.
И благославям всеки от вас да прави само тези избори, които са най-добри за него и за неговите ближни, тук и сега и завинаги, и във всички времена, време и полувреме.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния