Въпрос и отговор 121

Преумножава и приумножава

Въпрос, изпратен до сайт ЕДИНЕНИЕ на 09 ноември 2018 г., и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 13 ноември 2018 г.

Въпрос: Мили Татко Единни, във връзка със съдържанието на Въпрос и отговор 117 – каква е разликата между преумножава и приумножава?

Бележка от Росица Авела: На сайт ЕДИНЕНИЕ, най-отдолу на страницата на част „Работа в Духовността“, в статията „Обяснение на някои думи и изрази“, е дадено следното упътване:
„Преумножава се в материалния свят.
Приумножава се в Божествения свят.“
Въпреки, че на сайта вече е даден отговор на този въпрос, попитах Присъствие на Единния дали към настоящия момент е дошло времето и има какво още да се дообясни и даде като допълнение към съществуващия вече отговор.

Отговорът на Присъствие на Единния: Да, би могло да бъде дообогатен отговорът.
Разликата между преумножава и приумножава е във вида на умножението.
1. Когато човек извършва работа в духовността като извършва например Духовната практика „Помощ за планетата Земя“ или Духовната практика „Покаяние, прошка и Благодарност в 7 стъпки за предотвратяване на ядрен катаклизъм“ (Виж в част „Работа в Духовността“ на сайта), той създава блага карма в определен размер. Този размер зависи от качеството*, с което човек извършва служението, от неговата Вяра и Устрем.
2. Когато човекът преди началото на служението призове Висшето си АЗ СЪМ Присъствие на помощ, за да бъде съсредоточен по време на своята работа в духовността и призове своето Висше АЗ СЪМ Присъствие да участва в това служение, се получава преумножение на благата карма, която се създава по време на служението.
3. Когато човекът преди да започне своята работа в духовността призове освен своето Висше АЗ СЪМ Присъствие и други Възнесени Същества на Светлината да участват в служението, тогава се получава приумножение на благата карма, т.е. умножение от висш порядък, много по-различно. Всеки път това приумножение също може да бъде различно, в зависимост от това кои и колко Възнесени Същества на Светлината са се отзовали на призоваването и са се включили да участват в тази работа в духовността.
Колкото по-добре се е подготвил човекът за качествено извършване на своята работа в духовността, като предварително се е извисил енергийно и вибрационно, извършвайки някаква подготвителна работа в духовността – това, което най-много му е на сърцето и му помага бързо съзнанието си да извиси, толкова повече и от по-висш порядък Възнесени Същества на Светлината получават достъп до него и могат да се включат да участват в неговото служение, когато той ги призове.
Всеки от вас може да е забелязвал как когато отправи призив преди началото на някоя своя работа в духовността, към неговото служение да се присъединят Възнесени Същества на Светлината и Висши Възнесени Същества на Светлината от най-различни степени и нива на Небесната Йерархия на Светлината, в началото на служението се чувства на едно ниво на извисеност, а след това в продължение на служението енергията се увеличава, той се възвисява все повече и служението му завършва на много по-високо ниво, отколкото го е започнал и със съвсем различен, много по-добър резултат. Това е така, тъй като според нивото на неговата извисеност по време на извършване на тази работа в духовността, към нея се включват все нови и от по-висш порядък Възнесени Същества на Светлината, което повишава все повече общото енергийно ниво на служението на човека.
Тези чисти и Светли Души, които извършват своите служения с Радост най-голяма, в Благодарност и с Божествена Любов най-чиста, и сърцата им пламтят в огъня на тази все повече разрастваща се Божествена Любов заради Божествената Любов на всички Възнесени Същества на Светлината, които участват от финия план в неговото служение, и я обменят помежду си и с него също, с едно свое служение могат да създадат чрез това Господно приумножение огромен размер блага карма. И тази блага карма може да е много повече, отколкото се създава по време на което и да е групово служение, в което участват хора, които евентуално биха могли да понижат енергийното ниво на останалите участници или са с различна степен на кармична обремененост. Ползата от такива групови служения и то единствено ако при извършването им са взети всички мерки за опазване на чистотата на участниците в тях ( виж „5 Правила-Напътствия за опазване на чистотата“ в част „Работа в Духовността), в повечето случаи е за да се даде помощ на участващите в тях хора. Така че всеки сам решава как да извършва работа в духовността и какви служения да прави.

–––––––-
*Високото качество в извършването на което и да е служение, се определя:
• от предварителният сънастрой и ниво на извисеност на съзнанието на човека при започване на служението,
• от изпълващото го чувство на Радост от факта, че може да бъде полезен с извършването на това служение и затова че го извършва заедно с толкова много Възнесени Същества на Светлината, колкото са се включили в неговото служение, (а те винаги са много!), след като ги е призовал, и се намира в едно общо енергийно поле с тях по време на служението, и
• от преизпълващата го Божествена Любов и Благодарност към Мен, Единния Отец, за помощта, която се дава, и към Възнесените Същества на Светлината, които участват заедно с него в служението му от финия план и допринасят с този свой труд да се получи много по-голямо приумножение на енергията по време на служението и да се създаде възможността след това помощта, която се дава, да е много по-голяма, от съвсем друга величина.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния