Духовна практика с Виолетовия Огън

АЗ СЪМ Виолетовия Огън, АЗ СЪМ Чистотата, която Господ желае!
АЗ СЪМ Виолетовия Огън, АЗ СЪМ Чистотата, която Господ желае!
АЗ СЪМ Виолетовия Огън, АЗ СЪМ Чистотата, която Господ желае!
АМИН ТАКА ДА БЪДЕ ОМ

България* е Виолетовия Огън, България е Чистотата, която Господ желае!
България е Виолетовия Огън, България е Чистотата, която Господ желае!
България е Виолетовия Огън, България е Чистотата, която Господ желае!
АМИН ТАКА ДА БЪДЕ ОМ

Земята е Виолетовия Огън, Земята е Чистотата, която Господ желае!
Земята е Виолетовия Огън, Земята е Чистотата, която Господ желае!
Земята е Виолетовия Огън, Земята е Чистотата, която Господ желае!
АМИН ТАКА ДА БЪДЕ ОМ

 

Пояснение от Присъствие на Единния

Духовната практика с Виолетовия Огън служи за по-бързо преобразуване на отрицателната карма.
Силата на тази Духовна практика, както и на другите Духовни практики, зависи:
1) от силата на Вярата в Господа на човека, който я извършва,
2) от неговата устременост, съсредоточеност и от нивото на неговата собствена кармична чистота,
3) а също и от това дали извършва тази Духовна практика сам или е призовал предварително Мен – Присъствие на Единния, Господ Алфа, своето Висше АЗ СЪМ Присъствие и Ангелите и Архангелите от Небесната Ангелска Йерархия на Светлината, ако желаят, да се присъединят към това негово служение, за да се приумножи неговият доброплодотворен резултат, и да им възблагодари от все сърце и душа, и да им отправи Божествената си Любов.

Когато се изрича всеки един от 3-те абзаца на тази Духовна практика, е нужно човек да се съсредоточи и единственото, което да прави, е да си представя известно време как Виолетовия огън облива, изчиства и насища със своята енергия 1) него самия; 2) след това държавата, на чиято земя живее в момента. А ако неговата Родина е различна държава, се изрича и за нея още 3 пъти; 3) и накрая планетата Земя.
После е нужно човек да задържи тази мисъл колкото може и желае, но все така в пълна концентрация на всеки един от абзаците и едва след това да премине към следващия и там да повтори същото, а след това и да го потрети.
А накрая да Ми възблагодари за това, че допускам тази Велика Милост за кармично изчистване чрез извършване на това служение с Виолетовия Огън да действа все още за тези Светли Души, които спадат към Живия Живот на тази планета и са в Светлинната мрежа. И да Ми отправи Божествена Любов.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния

__________________________
*Тези, които живеят в друга държава, произнасят нейното име, вместо България. Ако държавата, в която живее човек е различна от неговата родина, този абзац се повтаря и втория път се произнася името на Родината.