Въпрос и отговор 130

5-то допълнение по темата „Парàта в питата на Бъдни вечер“

Въпрос, изпратен на полски език до сайт ЕДИНЕНИЕ на 23 октомври 2018 г., и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 15 януари 2019 г.

Въпрос: В католицизма липсва традиция да се поставя монета в хляба за Бъдни вечер. Дали тази практика засяга единствено православните? Дали католиците също могат да започнат да практикуват/прилагат това? Благодаря!

Отговор: Слагането на парà в питата за Бъдни вечер и оставянето на първото парче хляб за Господа, за да бъде през нощта Свише Благословено семейството, родът и домът, е народен обичай, свързан с древно Знание, чрез който (обичай) се осъществява пряка връзка с Мен – Присъствие на Единния по време на дните на Зимното слънцестоене.

Тази практика е над каноните на която и да е църква и религия и може да се изпълнява от всеки, който:

  • почувства със сърцето си, че това е нещо доброплодотворно, понеже то е
  • и го прави с радост,
  • и от все сърце и душа.

Този, който с благоговение, благодарност най-голяма и Божествена Любов най-силна към Мен – Единния Отец,
на другата сутрин изяде своята част от парчето хляб, наречено за Господа,
което парче хляб през нощта се е превърнало в носител на Господнето Благословение за този дом и неговите обитатели,
след това е много по-добре защитен през всичките така наречени най-тъмни дни от годината, които са с продължителност от нощта след деня на Зимното Слънцестоене до нощта на 6-ти срещу 7-ми януари. През този времеви интервал Небесата се отварят и се получава припокриване на материалния план на планетата с най-ниския астрален фин план и доста астрални същности получават достъп до храмовете на хората, които са без или със слаба защита. И започват да ги атакуват със силно вредоносни за тях чужди илюзорни мисли, чувства и дори слова! А хората стават депресирани, раздразнителни и изпълнени с изцяло илюзорни чувства на самотност, безсмислие на съществуването и безсилие, и липса на сили и желание да се справят с текущите си задачи, със силно желание за излежаване и нищоправене и доставяне на всякакви удоволствия, все в нарушение на някоя от Моите Заповеди, които съм ви дал, за да сте Здрави, щастливи и доброплодотворни, когато ги спазвате.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния