Въпрос и отговор 139

Присъствие по време на служба в храма и участие в църковните ритуали

Въпрос, изпратен на руски език до сайт ЕДИНЕНИЕ на 03 април 2019 г., и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 07 май 2019 г.

Въпрос: Допустимо ли е сега, в тези времена, човек да присъства в храма по време на служба и да се моли заедно с останалите присъстващи, да се причестява, изповядва и т.н.?

Отговор: АЗ СЪМ Присъствие на Единния давам следния отговор на този въпрос.

Който желае да остане с чиста Душа и да съхрани Живия ѝ Живот, без да се подлага на излишни рискове, е нужно когато се отваря пред Бога, т.е. когато се установява пряка връзка между неговото материално тяло, неговата Душа и неговото Висше АЗ СЪМ Присъствие, да съблюдава указаните мерки за безопасност по този повод*.

Това означава, че е безопасно да присъства на службите в храма и да изпълнява църковните ритуали когато:

 • е облечен с дрехи с дълги ръкави
 • и с дълги панталони за мъжете и с дълги рокли до обувките за жените,
 • и с плътни памучни чорапи на краката,
 • и да е с покрити глава и ръце с шал/покривало от естествена растителна тъкан, което да е достатъчно голямо, че да покрива изцяло ръцете дори и когато се прави кръстния знак.

Нужно е цялата кожа и коса да са покрити с материя от 100% естествени растителни влакна – памук, лен, коноп или смес от тях, без дори и 1% от изкуствена примес.

И ако някой ви попита поради каква причина се покривате, бихте могли най-спокойно да му кажете, че това ви помага да се съсредоточите в молитвата/ритуала и в себе си и да общувате с Бога, без да се разсейвате като гледате другите хора и дори и свещеника. И че това ви помага мисълта ви да е чиста и Божествената Любов да ви изпълни и да я отправяте към Господа!

АЗ СЪМ Присъствие на Единния

––––––––––––––

* Виж в част Работа в Духовността „Пет Правила-Напътствия за опазване на Чистотата, за спасение на човешката Душа и за успешно продължаване на еволюцията в преходните времена“

Въпрос и отговор 138

Благочестието и Общото семейно благочестиво поле

Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 27 март 2019 г.

Въпрос: Какво представлява Благочестието?

Какво означава всичките ни мисли, чувства, слова и дела да са благочестиви?

Общо семейно благочестиво поле – как се съгражда и какви свойства има?

Отговор: 1) Благочестието е Блага Чест – това е, когато човек живее в спазване и в изпълнение на Моите – Господните Заповеди и Закони и всичко, което върши е благо – дава блага като резултат и плодовете му след това също са Благо и носят Добро.

2)Вече ви е ясно какво означава всичките ви мисли, чувства, слова и дела да са благочестиви – такива са, когато са в съблюдаване на Господните Заповеди и Закони.

3) Общо семейно благочестиво поле се създава в семейство, в което и на двамата съпрузи всичките им мисли, чувства, слова и дела са благочестиви, без каквито и да са мисли за насилие, агресия и каквото и да е друго отрицателно, което вкарва в мрежите на илюзията автоматично, ако човек пропусне веднага да се усети какво му се върти в главата и че то е дошло в него отвън и/или е плод на вредоносни програми, кодировки и блокажи и моментално да се покае пред Мен и да изиска, искрено да поиска и помоли да бъдат заличени всички тези илюзорни мисли, чувства, слова и дела и да бъде анулиран вредоносният им резултат.

Общото семейно благочестиво поле се създава точно така – когато ден след ден и двамата съпрузи полагат усилия и правят нужното да останат в Светлинната мрежа и всичките им мисли, чувства, слова и дела да са доброплодотворни в Светлинната мрежа. И това продължава до момента, когато това тяхно държание и начин на поведение стане за тях вътрешноприсъщо качество – и за двамата поотделно, и заедно като действат, и им идва съвсем естествено отвътре да мислят, чувстват, говорят и действат благочестиво, без специално да се стараят и да преодоляват вътрешно или външно съпротивление, докато го правят.

Когато това се случи, именно тогава е изградено Общото семейно благочестиво поле и започва да действа автоматично. Тогава енергията, натрупана в него, създава допълнителна енергийна защитна обвивка/слой в общата семейна аура, която отблъсква всички илюзорни мисли, чувства и слова, идващи отвън, без да ги допуска до който и да е от двамата съпрузи, до което и да е ниво на което и да е от техните четири низши тела. А ако все пак нещо илюзорно навлезе в това енергийно поле, се преобразува в Светлина, в нещо добро.

И когато двамата съпрузи са с Божествена Любов помежду си, биха могли да се благословят на годишнината от сватбата си с Господната помощ да успеят да съградят такова Общо семейно благочестиво поле, а също и гостите си, ако имат такива, да помолят да ги благословят по същия начин. И след това вече знаете какво да правите, когато сте получили такъв прекрасен Благослов.*

АЗ СЪМ Присъствие на Единния

––––––––––––––

* Бележка от Росица Авела: виж Въпрос и отговор 134 „Дарове и Благослови“.

Въпрос и отговор 137

Обличане на жив за мъртъв

Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 17 февруари 2019 г.

Въпрос: Мили Татко Единни, какво се получава в енергия, когато човек направи прехода/почине, а някой негов роднина или близък от същия пол го обличат в нови дрехи за Бог да прости починалия?

Отговор: Да, на някои места съществува този обичай. Обикновено най-близките роднини на починалия човек дават пари на някой млад роднина или близък на починалия от същия пол да си купи дрехи и да се облече или те самите му купуват дрехите, и с тях той/тя се облича на погребението, а може и след това, при което като не е дадено нищо насреща, какъвто е обичая, този, който е получил дрехите, получава и пакет от отрицателната карма на починалия, с което му помага да се възнесе, а след това в живота си я отработва.

Например обличат млада жена за починала нейна баба, която цял живот се е страхувала от мъжа си, който я е биел. И младата жена започва да се страхува от собствения си мъж, а преди това е била на 100% без такова чувство в себе си. А съпругът ѝ започва да ѝ посяга да я удря, което и той никога дотогава не го е правил и така да подсилва още повече нейния страх. И страхът на младата жена започва да расте и се превръща в животински страх от съпруга до степен дори мозъка ѝ да блокира – мисленето ѝ. И жената е без всякакво обяснение какво е това чудо и откъде се е взело. Без външна намеса и помощ Свише този проблем може да се задълбочи, ако жената е без знанието как може да се освободи от тази тегоба. А то е толкова лесно!

Това, което се прави в такива случаи и във всеки случай, когато се появи ново отрицателно проявление в живота на човека, е той да започне всеки ден да прави от все сърце и душа Духовната практика „Покаяние, Прошка и Благодарност в 7 стъпки“(линк), чрез която:

 • да се покайва за всичко, което той самият е съгрешил във всичките си въплъщения и във всички времена, а също да се покайва за всички други, от които е поел отрицателна карма и от техните несъвършенства (Покаянието в три стъпки);
 • да прощава на всички сили на илюзията и на техните представители, от които и да са мрежи, степени и нива, да прощава и на създателите им за това, че поддържат и подсилват тази вредоносност в неговия живот – и преди, и в този момент, и евентуално занапред (Прошката в три стъпки);
 • от все сърце да Ми възблагодари за всичко, което се случва, понеже то е най-доброто! (Благодарността – седмата стъпка от тази Духовна практика).

Въпрос: Кое е това най-доброто в този случай от дадения пример, Господи, за което Ти благодарим?

Отговор: Много добър въпрос! Всеки обичай, когато се е създавал в миналите времена, в основата му е заложено голямо Добро, но за да се възползва от него, човек трябва да живее в спазване на Моите – Господните Заповеди и Закони.

В дадения по-горе пример най-доброто, което се случва и за което младата жена е добре да Ми възблагодари, е че тя може с много голяма бързина, с лекота и в пълнота да преобразува поетата отрицателна карма, в случай че още първия път, когато почувства страх към мъжа си, а той прояви грубост към нея, направи от все сърце и душа:

 • по-горе описаната Духовна практика „Покаяние, Прошка и Благодарност в 7 стъпки“;
 • тя и съпругът ѝ си простят с Духовната практика „Прошка с ближен“(линк) или със свои думи, дори и съвсем кратичко, но да е от все сърце и душа;
 • Духовната практика „12 поклона“.

Както вече съм ви казал и потвърждавам отново, това са трите духовни практики, които са с най-голяма Сила и Мощ Божии и Господни, вплетени в тях и най-действени за това време, в което живеете сега и за всички следващи времена, които предстоят, с помощта на които да се очистите, освободите и спасите от всяка тегоба, да се подготвите и да преминете успешно през Великия Преход, който предстои.

Въпрос: Мили Татко Единни, Ти си ни учил, че от всяко нещо, което се случва, когато Ти Възблагодарим от все сърце и душа, произлиза полза. Къде е ползата от случилото се в горния пример?

Отговор: Когато жената поеме толкова от отрицателната карма на бабата, колкото е нужно, за да може тя да се възнесе в Светлината на Висшите октави, когато бабата е Светло същество, след това същата тази баба от своето възнесено състояние с най-голяма благодарност към тази жена за помощта, която ѝ е указала и с най-голяма радост ще ѝ помага от финия план. И помощта, която тази млада жена ще получава Свише от баба си занапред може да бъде насочена както към самата нея, така и към най-близките ѝ хора, например към нейния съпруг и дете/деца. Понеже когато например детето на жената е в беда, а тази нейна баба го спаси, така тя се издължава за получената помощ да може да се възнесе веднага щом направи прехода, понеже без тази помощ, с кармата, която е имала, тя не би могла да го направи сама!

И би било много добре младата жена от нашия пример да ѝ пали свещ за тази баба и да ѝ благодари за помощта, а и не само тя, а и всички членове на нейното семейство могат да го правят, когато се сетят за тази нейна баба, за да ѝ дадат по този начин още повече Сила и Мощ, да я подсилят и тя да е в състояние още повече да може Свише да им помага от Висшите Октави на Светлината – с преумножение и с приумножение.

Въпрос: Кога се поема отрицателната карма на починалия – когато се носят тези дрехи ли?

Отговор: Отрицателната карма се поема изцяло в момента, когато се облекат тези дрехи, без значение дали е в деня на погребението или малко след това, още от първия път. След това вече е без значене дали се носят или не и дали някой друг ще ги носи.

Въпрос: Какво е най-добре от Твоя гледна точка да се прави с такива дрехи, мили Татко Единни?

Отговор: Могат да бъдат носени и човека да споменава с добро своят направил прехода близък, за когото е бил облечен с тези дрехи, а той ще може още повече да помага. Така се прави, когато починалия е от Светлинната мрежа и се възнася в Светлината.

Когато обаче починалият е представител на някоя от мрежите на илюзията, тогава този, който носи дрехите, се разделя с благата си карма – тя бива отнета изцяло или голяма част от нея, която е достъпна в момента – още в първия момент, когато те бъдат облечени, без каквато и да е възвръщаемост, полза и помощ след това и когато и да било.

Поради тази причина в тези времена, ако човека е без знание към коя енергийна мрежа принадлежи този негов починал близък, е най-добре да се въздържа да приема изпълнението на този обичай.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния

Въпрос и отговор 136

Носене на кръста на погребение

Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 17 февруари 2019 г.

Въпрос: Какъв бе ефекта от това, че носих кръста на погребението на баба си?

Отговор: Пое от нейната отрицателна карма и й отдаде от благата си карма, съответно и едновременно.

Въпрос: Мили Татко Единни, добро ли е от Твоя гледна точка да простя на тези, които ми предложиха да нося кръста на погребението на баба ми, без да ме уведомят, че този, който носи кръста, поема за отработване част от отрицателната карма на починалия?

Отговор: Да, добре е да им прости с Духовната Практика „Покаяние, Прошка и Благодарност в 7 стъпки“ еднократно, на намаляваща луна. И да забрави всичко това.

Този, който носи кръста, поема за отработване това, което има у този, който е направил прехода – отрицателна карма най-вече. А в случай, че този, който е направил прехода е чист кармично, тогава следващото по ред, което този, който носи кръста, би поел от починалия, е част от вредоносните програми, кодировки и блокажи и техните вредоносни резултати и последствия.

Цялата тази информация, която ви дадох по-горе, важи само в случаите, когато кръста се носи от близки роднини, приятели, съседи, … по желание на самия този, който го носи, без да му се даде нищо в замяна на тази работа.

А когато кръста се носи например от служебно лице от църквата, към която принадлежи починалия и това е част от ритуала на погребението, за който се заплаща след това на свещеника и неговите помощници, включително и на този, който е носил кръста, тогава той е без да поема част от отрицателната карма или от вредоносните програми на починалия. Същото е и когато кръста се носи от който и да е човек, дори и когато е близък на починалия, ако му се плати за тази работа, макар и съвсем дребна сума, символично, от семейството на починалия.

Съвсем друг е въпроса, когато този, който носи кръста, знае, че би поел за отработване от отрицателната карма на починалия свой ближен и въпреки това пожелае да го направи безплатно, за да му помогне да се почисти и възнесе по-нависоко, с Божествена Любов най-чиста към него, но само когато е сигурен, че починалият е със Светла Жива и Чиста Душа. А когато е без такова знание, най-добрата препоръка е този, който носи кръста, съвсем спокойно да приеме някакво заплащане за това.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния

Въпрос и отговор 135

Навършване на пълнолетие в духовността

Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 30 март 2019 г.

Въпрос: Мили Татко Единни, последния път, когато оповести промяна по отношение на навършването на пълнолетие в духовността, възрастта бе 23 години. Има ли новости по тази тема?

Отговор: Да, от днес 30 март 2019 година обявявам, че децата вече достигат пълнолетие в духовността в същия този момент, когато станат пълнолетни и според законите на държавата, в която живеят и/или чиито граждани са.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния

Въпрос и отговор 134

Дарове и Благослови

Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 25 март 2019 г.

Въпрос: Мили Татко Единни, като Ти благодарим за Даровете, с които ни даряваш, се усилва действието им, дори с приумножение. А по отношение на Благословите Ти – за тях като Ти благодарим какво се получава? И колко често е добре да го правим?

Отговор: Много добър въпрос. Отдавна очаквах някой да Ми го зададе.

1)При Даровете – директно отделям енергия за осъществяването му (на Дара), още в момента на одаряването. А когато Ми благодарите за Дара, тази енергия се приумножава, тъй като се осъществява енергиен обмен – дава се нещо насреща.

 • Това Ми позволява още повече да Дарявам,
 • удължава се срока на действие на Дарът и неговия живот, т.е. колко време ще е активен,
 • увеличава се и силата на действието му, и обема му!

2)При Благословите – те са благи Слова – пожелания. След като се изрекат/предадат и приемат, тези Слова вкарват във фините тела на човека, за когото се отнасят, кодировката изреченото и прието пожелание да се осъществи напред във времето за дадения човек – негов обект. Но той трябва да се потруди, за да се активира и реализира тази програма, която му е заложена, т.е. да вкара енергия в нея.

За да тръгне първоначалната реализация на тази програма-пожелание на Благословът и Благото Слово в него да стане творящо, и да сътвори новата реалност, която то носи вложена в себе си, е нужна енергия, т.е. подтик – и това е енергията на Благодарността и още повече енергията на насрещен Благослов, насочен обратно към първоизточника, от който произхожда този Благослов.

За да се реализира програмата на стартиралия вече Благослов частично, в пълнота или дори повече от очакваното, е нужно съответното количество енергия, която да се отправя регулярно, т.е. един път месечно, един път седмично, всеки ден или няколко пъти на ден. Кой както прецени и според възможностите си. Тази енергия на Благодарност и Божествена Любов се отправя към Възнесеното Същество на Светлината, от което е Благослова.

А в случай, че този, който е отправил Благослова е човек, най-доброто е на него да му се благодари еднократно от все сърце и душа и веднага след това да се отправи Благодарност и Божествена Любов към Господа, който подкрепя този Благослов, когато накрая след благослова са изречени и Слово-формулите:
И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!
АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

След това човекът, който е бил благословен, е добре да продължи да отправя своята Благодарност и Божествена Любов към Господа, докато Благослова се реализира в живота му в желаната степен. А ако и след това човекът продължи да благодари за него и да отправя Божествена Любов към Господа, тогава Този Благослов се превръща в Дар с постоянно действие по отношение на човека!

АЗ СЪМ Присъствие на Единния

Въпрос и отговор 133

Спряло развитие на дете

Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 14 януари 2019 г.

Въпрос: Мили Татко Единни, поради каква причина на някои млади хора, които са навършили пълнолетие и са завършили средно и дори висше образование, държанието и мисленето им все още е детско? Какво е най-доброто, което може да се направи в случая, за да им се помогне?

Отговор: Когато майката напусне детето си при инцидент или когато се случи нещо извънредно, което тя не го е предвиждала и желала и без да се е подготвила за това, и без да е подготвила и детето си за това, е възможно от изживения шок и стрес от загубата й, душата на детето да спре да се развива и съзрява духовно. Тогава тялото продължава да расте, но духовно човека си остава дете и без възможност да достигне пълнолетие в Духовността на колкото и години да стане.

Най-доброто, което може да се направи в такъв случай е:

1. Когато това пораснало дете – мъж или жена, се срещне с майка си, и двамата да си простят взаимно. Понеже и майката е страдала през това време много по загубата на детето си. И нейната Душа е била наранена и е прекъсната програмата и задачата ѝ за обучение и даване на помощ за духовното съзряване на това дете.

2. Да поживеят известно време заедно след тази прошка – толкова, колкото е нужно, за да се изпълни програмата за съзряване, като се отнасят един към друг с изключителна нежност, Божествена Любов и засилено внимание. Тогава Душите и на двамата се изцеляват и Душата на детето с ускорени темпове съзрява и достига духовно пълнолетие.

Понякога обаче се случва така, че такова дете-мъж остава без възможност да се срещне и поживее с майка си, тъй като тя или вече е излязла от въплъщението или е много далеч и двамата са без възможност да се срещнат по каквито и да са причини, въпреки че го желаят, или тя е без желание да се среща с него. В тези случаи втората възможност за достигане на пълнолетие в духовността е той силно да се влюби и ожени, а съпругата му да успее да бъде за него и негова любяща жена, и да му е като нежна, всеотдайна и любяща майчица на първо време, докато той съзрее и стане мъж. Това второ изключение се отнася само за момчетата – мъже.

В случай, че за отглеждането на детето е помагала и силно любяща баба и то отведнъж е прекъснало връзката си и с двете жени, стресът и шокът в Душата му е двоен. И колкото и годишно да става тялото му на такова дете, Душата му остава все на толкова години, на колкото е била по време на настъпилата разлъка! И след това много е вероятно животът на детето да продължава като в мъгла, като в сън и то да е объркано, макар и външно това да е без много да личи. Това, което всъщност се случва, е, че такова дете вегетира през всички следващи години, очаквайки майка му да се върне в неговия живот – на фин план, на ниво Душа.

Изключителна рядкост е загубата на бащата да доведе душата на детето до такъв стрес, че тя да прекъсне развитието си, ако детето остане при майка си и тя го отглежда любящо, без значение дали е момче или момиче. Дори почти е невъзможно това да се случи.

Когато такъв човек нещо съгреши в живота си, то е все едно някое дете е съгрешило – без да натрупва особено много карма, тъй като е с детска Душа и АЗ СЪМ Присъствие на Единния това го имам предвид.

Затова е нужно, когато срещнете такъв човек, да сте без осъждане, а с разбиране към него и неговите детински проявления.

Такъв човек дори и да се срещне с майка си или съпругата му ако е любяща и търпелива към него, на детската му Душа ще ѝ е нужно време, за да съзрее и да израсте детските проявления и те да изчезнат постепенно, едно по едно.

Бъдете с разбиране, с търпение и с Божествена Любов към такива хора. Това е най-доброто.

Всичко казано до тук се отнася за тези хора-деца, които изначално са представители на Светлинната мрежа.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния

Въпрос и отговор 132

Нов дом и смърт

Въпрос, изпратен до сайт ЕДИНЕНИЕ на 22 февруари 2019 г., и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 24 февруари 2019 г.

Въпрос: Мили Татко Единни, суеверието, че когато се строи къща трябва да се остави нещо недовършено, тъй като иначе някой от семейството ще умре, истинно ли е, или е илюзия? И при какви условия е истинно и какво е най-добре да остане недовършено?

Отговор: Когато се строи къща или се прави основен ремонт на съществуваща такава, твърде много хора се изреждат в тази сграда да идват да извършват различни дейности. Всеки от тях е с различна енергетика. Възможно е тези хора да са от различни енергийни мрежи и да са представители на различни еволюции. Освен това поради действието на Кармичния Закон, на работа се привличат и идват да кандидатстват, и биват одобрени майстори/бригади, към които собственика на дома/имота/ е кармичен длъжник и които имат за отработване някаква отрицателна карма с него или с един или няколко от неговите ближни, които живеят заедно с него и евентуално ще живеят след това заедно с него в този дом.

Обикновено всичко е много добре при наемането на тези строителни специалисти и работници/бригади, а след известно време започва ходенето по мъките, когато те започнат да работят в имота на техния кармичен длъжник. Стартира се процеса на отработване на съществуващата отрицателна карма. И ако собственикът е достатъчно осъзнат и благодари на Господа за всички неблагополучия, свързани с това строителство, и запази равност в отношенията си, и е без осъждане към тези, които грешат и заради които той влиза в преразходи, тъй като например някои неща му се налага да ги прави по два че и по три пъти, докато се получи както трябва, тогава отрицателната карма се преобразува много бързо. Това води до обрат в строителната дейност – или майсторите започват да работят качествено и спират да грешат, или сами напускат обекта и се налага да се потърсят други майстори.

И така до края. Понеже, когато се гради нов дом или се преправя и обновява стария, за да служи добре на хората и да добруват те в него – да живеят в Мир и Любов и да благоденстват, е нужно и те да се пречистят, докато тече строителството. И колкото по-добре им се получи това кармично пречистване и в по-голям обем, толкова това се явява най-сигурния залог за техните щастливи бъднини, докато живеят в този дом след това!

Но ако по време на строителството човек се ядосва и гневи на своите кармични длъжници или на кармичните длъжници на неговите близки, и се държи зле с тях, и ги прогони без да им заплати труда и каквото и да е друго – и през цялото време е негативен, това увеличава, вместо да намалява неговата отрицателна карма и руши здравето му. И колкото повече време човек строи и е негативен, осъжда и се товари кармично, толкова все повече се влошава здравословно, но все още се крепи, понеже е под напрежение. Но когато къщата стане готова и човекът се отпусне, изведнъж се стоварват върху него най-различни болести, тъй като той доста много се е обременил кармично, вместо да се освободи, и веднага стартира отработването на част от тази отрицателна карма.

А ако отношението му е било много лошо и някой от строителите е изрекъл насреща му тежки думи, влагайки в словото си и силно отрицателно чувство, изреченото се превръща в проклятие, действието на което стартира веднага. И ако човекът е без достатъчно блага карма да го преобразува, тогава той умира – въплъщението му рязко и предсрочно се прекратява, още по време на строителството или известно време след това.

И тъй като, както сами можете да се досетите, колцина от тези, които си строят нов дом или ремонтират дома си, са достатъчно осъзнати, народа с основание е забелязал през изминалите столетия какво се случва и си е направил своите заключения. Само дето липсват достатъчно примери за обратното – че когато човек остане благ и равен, и благодари на Господа за неблагополучията, които са всъщност най-доброто нещо, което му се случва в момента, понеже му се дава шанс да се изчисти, да се забележи и отбележи след това какво благополучие го застига и колко щастливо заживява в този дом със своите ближни и колко добро е здравето му и че дори още повече се е подобрило!

Вече разбрахте какво е най-добре да се прави по време на строителство и как да се държи човек и какъв да е вътрешния му сънастрой.

Оставянето на нещо недовършено, без значение какво точно, е суеверие, което е без да помага особено много в този случай. То служи като хапче плацебо – за успокоение на човека. Може да помогне, когато човекът силно вярва в това суеверие и като го изпълни, се отпусне и успокои, живее без да бъде негативен и най-важното – когато има достатъчно блага карма, която да се използва за преобразуването на излязлата отрицателна карма. Това преобразуване се осъществява с по-малко количество блага карма, когато човекът е спокоен.

Най-добрата препоръка към вас, мили мои деца на Светлината, е:

1) Бъдете истинските себе си – Бога във вас да действа постоянно, навсякъде и завинаги!

2) Бъдете Бога в себе си в отношенията си с Господа и в отношенията си с Бога у другите Светли хора, които са част от Живия Живот на тази планета!

3) Бъдете себе си и равни и спокойни оставайте в отношенията си с представителите на илюзията, без каквото и да е отрицателно чувство и осъждане към тях, и без да ги ощетявате и да им вредите осъзнато, Живи, Здрави и доброплодотворни в Светлинната мрежа, ако искате да сте!

АЗ СЪМ Присъствие на Единния

Въпрос и отговор 131

Приготвяне на хляба

Въпрос, изпратен до сайт ЕДИНЕНИЕ на 05 октомври 2018 г., и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 17 януари 2019 г.

Въпрос:

Вече знаем, че би било добре
който може, сам храната си да произведе,
поради това задавам следния въпрос:
Какъв хляб е за предпочитане да се яде?
Нарязан или цял,
ръжен, лимец или пълнозърнест –
разнообразието доста голямо е.
А също и каква препоръка още би могла да се даде?

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!
АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ
Мили Татко Единни, от все сърце и душа,
Ти благодаря за възможността
да задаваме въпроси и да получаваме Учение чрез сайт ЕДИНЕНИЕ!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Отговор:

Хлябът е най-добре да се яде,
когато сам човекът или някой от неговите близки у дома го замеси и изпече
и когато е вложил в него от своята Божествена Любов,
и за Добруване, Здраве и Щастие Благослов.

А също така на помощ при приготвянето му, най-близкото до своето сърце
Възнесено Същество на Светлината предварително да призове,
и да го помоли да участва и да му наспорява труда,
за да се хранят с хляба след това
всичките четири низши тела.

Най-важното от всичко, което трябва да помни всеки,
който е на този сайт адресат,
е като набухвател да използва единствено сода бикарбонат,
да забрави завинаги за каквито и да са дрожди и мая
и да слага в хляба билки и по малко семена,
за да бъде жив, здрав и щастлив в тези времена!

Тестото се оформя на малки кръгли топчици,
когато се слага в тавата
и този, който прави хляба, е добре да изрече:

На всеки, който този хляб яде,
да се опази жива, здрава и цяла Душата!
И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!
АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ
Благодаря Ти, Господи, за всичко
и Те Любя от все сърце и душа,
с цялата си Божествена Любов, Мили Татко Единни!

АЗ СЪМ Присъствие на Единния

Духовна практика с Виолетовия Огън

Преди началото на Духовната практика:

Три пъти кръстния знак.

Господи, аз ……. (малкото име), започвам „Духовна практика с Виолетовия огън“ за преобразуване на отрицателната карма на …, и призовавам Присъствие на Единния Господ Бог Творец и Създател на Небесата, Господ Алфа, моето Висше АЗ СЪМ Присъствие, а също и всички Ангели и Архангели от Небесната Ангелска Йерархия на Светлината, ако такава е Вашата Воля, да се присъедините към това мое служение, за да се приумножи неговият доброплодотворен резултат.

Благодаря ви от все сърце и душа за участието и за помощта!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!
Отправям ви Божествената си Любов!
Любя Ви от все сърце и душа!
Поклон пред всички вас!

Духовна практика с Виолетовия Огън*

АЗ СЪМ Виолетовият Огън,
АЗ СЪМ Чистотата, която радва Единния Отец!
АЗ СЪМ Виолетовият Огън,
АЗ СЪМ Чистотата, която радва Единния Отец!
АЗ СЪМ Виолетовият Огън,
АЗ СЪМ Чистотата, която радва Единния Отец!
АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

България** е Виолетовият Огън,
България е Чистотата, която радва Единния Отец!
България е Виолетовият Огън,
България е Чистотата, която радва Единния Отец!
България е Виолетовият Огън,
България е Чистотата, която радва Единния Отец!
АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Земята е Виолетовият Огън,
Земята е Чистотата, която радва Единния Отец!
Земята е Виолетовият Огън,
Земята е Чистотата, която радва Единния Отец!
Земята е Виолетовият Огън,
Земята е Чистотата, която радва Единния Отец!
АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, Господи, за тази Твоя Велика Милост за кармично изчистване с помощта на Виолетовия Огън!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!
Любя Те от все сърце и душа, с цялата си Божествена Любов, Мили Татко Единни!
Поклон!

* Относно тази Духовна практика виж и Посланието на Възлюбения Сен Жермен от 13 юли 2010 г.
** Тези, които живеят в друга държава, произнасят нейното име, вместо България. Ако държавата, в която живее човек е различна от неговата родина, този абзац се повтаря и втория път се произнася името на Родината.

Пояснение от Присъствие на Единния

Духовната практика с Виолетовия Огън служи за по-бързо преобразуване на отрицателната карма. Силата на тази Духовна практика, както и на другите Духовни практики, зависи:

1) от силата на Вярата в Господа на човека, който я извършва,

2) от неговата устременост, съсредоточеност и от нивото на неговата собствена кармична чистота,

3) а също и от това дали извършва тази Духовна практика сам или е призовал предварително Мен – Присъствие на Единния, Господ Алфа, своето Висше АЗ СЪМ Присъствие и Ангелите и Архангелите от Небесната Ангелска Йерархия на Светлината, ако такава е нашата Воля, да се присъединим към служението му, за да се приумножи неговият доброплодотворен резултат, и да ни възблагодари от все сърце и душа, и да ни отправи Божествената си Любов.

Когато се изрича всеки един от 3-те абзаца на тази Духовна практика, е нужно човек да се съсредоточи и единственото, което да прави, е да си представя известно време как Виолетовият огън облива, изчиства и насища със своята енергия първо него самия,  след това държавата, на чиято земя живее в момента и накрая планетата Земя. В случай, че неговата Родина е различна държава, се изрича и за нея още 3 пъти и чак тогава за планетата Земя.

После е нужно човек да задържи тази мисъл колкото може и желае, но все така в пълна концентрация на всеки един от абзаците и едва след това да премине към следващия и там да повтори същото, а след това и да го потрети.

А накрая да Ми възблагодари за това, че допускам тази Велика Милост за кармично изчистване чрез извършване на това служение с Виолетовия Огън да действа все още за тези Светли Души, които спадат към Живия Живот на тази планета и са в Светлинната мрежа. И да Ми отправи Божествена Любов.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния