Въпрос и отговор 133

Спряло развитие на дете

Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 14 януари 2019 г.

Въпрос: Мили Татко Единни, поради каква причина на някои млади хора, които са навършили пълнолетие и са завършили средно и дори висше образование, държанието и мисленето им все още е детско? Какво е най-доброто, което може да се направи в случая, за да им се помогне?

Отговор: Когато майката напусне детето си при инцидент или когато се случи нещо извънредно, което тя не го е предвиждала и желала и без да се е подготвила за това, и без да е подготвила и детето си за това, е възможно от изживения шок и стрес от загубата й, душата на детето да спре да се развива и съзрява духовно. Тогава тялото продължава да расте, но духовно човека си остава дете и без възможност да достигне пълнолетие в Духовността на колкото и години да стане.

Най-доброто, което може да се направи в такъв случай е:

1. Когато това пораснало дете – мъж или жена, се срещне с майка си, и двамата да си простят взаимно. Понеже и майката е страдала през това време много по загубата на детето си. И нейната Душа е била наранена и е прекъсната програмата и задачата ѝ за обучение и даване на помощ за духовното съзряване на това дете.

2. Да поживеят известно време заедно след тази прошка – толкова, колкото е нужно, за да се изпълни програмата за съзряване, като се отнасят един към друг с изключителна нежност, Божествена Любов и засилено внимание. Тогава Душите и на двамата се изцеляват и Душата на детето с ускорени темпове съзрява и достига духовно пълнолетие.

Понякога обаче се случва така, че такова дете-мъж остава без възможност да се срещне и поживее с майка си, тъй като тя или вече е излязла от въплъщението или е много далеч и двамата са без възможност да се срещнат по каквито и да са причини, въпреки че го желаят, или тя е без желание да се среща с него. В тези случаи втората възможност за достигане на пълнолетие в духовността е той силно да се влюби и ожени, а съпругата му да успее да бъде за него и негова любяща жена, и да му е като нежна, всеотдайна и любяща майчица на първо време, докато той съзрее и стане мъж. Това второ изключение се отнася само за момчетата – мъже.

В случай, че за отглеждането на детето е помагала и силно любяща баба и то отведнъж е прекъснало връзката си и с двете жени, стресът и шокът в Душата му е двоен. И колкото и годишно да става тялото му на такова дете, Душата му остава все на толкова години, на колкото е била по време на настъпилата разлъка! И след това много е вероятно животът на детето да продължава като в мъгла, като в сън и то да е объркано, макар и външно това да е без много да личи. Това, което всъщност се случва, е, че такова дете вегетира през всички следващи години, очаквайки майка му да се върне в неговия живот – на фин план, на ниво Душа.

Изключителна рядкост е загубата на бащата да доведе душата на детето до такъв стрес, че тя да прекъсне развитието си, ако детето остане при майка си и тя го отглежда любящо, без значение дали е момче или момиче. Дори почти е невъзможно това да се случи.

Когато такъв човек нещо съгреши в живота си, то е все едно някое дете е съгрешило – без да натрупва особено много карма, тъй като е с детска Душа и АЗ СЪМ Присъствие на Единния това го имам предвид.

Затова е нужно, когато срещнете такъв човек, да сте без осъждане, а с разбиране към него и неговите детински проявления.

Такъв човек дори и да се срещне с майка си или съпругата му ако е любяща и търпелива към него, на детската му Душа ще ѝ е нужно време, за да съзрее и да израсте детските проявления и те да изчезнат постепенно, едно по едно.

Бъдете с разбиране, с търпение и с Божествена Любов към такива хора. Това е най-доброто.

Всичко казано до тук се отнася за тези хора-деца, които изначално са представители на Светлинната мрежа.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния

Въпрос и отговор 132

Нов дом и смърт

Въпрос, изпратен до сайт ЕДИНЕНИЕ на 22 февруари 2019 г., и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 24 февруари 2019 г.

Въпрос: Мили Татко Единни, суеверието, че когато се строи къща трябва да се остави нещо недовършено, тъй като иначе някой от семейството ще умре, истинно ли е, или е илюзия? И при какви условия е истинно и какво е най-добре да остане недовършено?

Отговор: Когато се строи къща или се прави основен ремонт на съществуваща такава, твърде много хора се изреждат в тази сграда да идват да извършват различни дейности. Всеки от тях е с различна енергетика. Възможно е тези хора да са от различни енергийни мрежи и да са представители на различни еволюции. Освен това поради действието на Кармичния Закон, на работа се привличат и идват да кандидатстват, и биват одобрени майстори/бригади, към които собственика на дома/имота/ е кармичен длъжник и които имат за отработване някаква отрицателна карма с него или с един или няколко от неговите ближни, които живеят заедно с него и евентуално ще живеят след това заедно с него в този дом.

Обикновено всичко е много добре при наемането на тези строителни специалисти и работници/бригади, а след известно време започва ходенето по мъките, когато те започнат да работят в имота на техния кармичен длъжник. Стартира се процеса на отработване на съществуващата отрицателна карма. И ако собственикът е достатъчно осъзнат и благодари на Господа за всички неблагополучия, свързани с това строителство, и запази равност в отношенията си, и е без осъждане към тези, които грешат и заради които той влиза в преразходи, тъй като например някои неща му се налага да ги прави по два че и по три пъти, докато се получи както трябва, тогава отрицателната карма се преобразува много бързо. Това води до обрат в строителната дейност – или майсторите започват да работят качествено и спират да грешат, или сами напускат обекта и се налага да се потърсят други майстори.

И така до края. Понеже, когато се гради нов дом или се преправя и обновява стария, за да служи добре на хората и да добруват те в него – да живеят в Мир и Любов и да благоденстват, е нужно и те да се пречистят, докато тече строителството. И колкото по-добре им се получи това кармично пречистване и в по-голям обем, толкова това се явява най-сигурния залог за техните щастливи бъднини, докато живеят в този дом след това!

Но ако по време на строителството човек се ядосва и гневи на своите кармични длъжници или на кармичните длъжници на неговите близки, и се държи зле с тях, и ги прогони без да им заплати труда и каквото и да е друго – и през цялото време е негативен, това увеличава, вместо да намалява неговата отрицателна карма и руши здравето му. И колкото повече време човек строи и е негативен, осъжда и се товари кармично, толкова все повече се влошава здравословно, но все още се крепи, понеже е под напрежение. Но когато къщата стане готова и човекът се отпусне, изведнъж се стоварват върху него най-различни болести, тъй като той доста много се е обременил кармично, вместо да се освободи, и веднага стартира отработването на част от тази отрицателна карма.

А ако отношението му е било много лошо и някой от строителите е изрекъл насреща му тежки думи, влагайки в словото си и силно отрицателно чувство, изреченото се превръща в проклятие, действието на което стартира веднага. И ако човекът е без достатъчно блага карма да го преобразува, тогава той умира – въплъщението му рязко и предсрочно се прекратява, още по време на строителството или известно време след това.

И тъй като, както сами можете да се досетите, колцина от тези, които си строят нов дом или ремонтират дома си, са достатъчно осъзнати, народа с основание е забелязал през изминалите столетия какво се случва и си е направил своите заключения. Само дето липсват достатъчно примери за обратното – че когато човек остане благ и равен, и благодари на Господа за неблагополучията, които са всъщност най-доброто нещо, което му се случва в момента, понеже му се дава шанс да се изчисти, да се забележи и отбележи след това какво благополучие го застига и колко щастливо заживява в този дом със своите ближни и колко добро е здравето му и че дори още повече се е подобрило!

Вече разбрахте какво е най-добре да се прави по време на строителство и как да се държи човек и какъв да е вътрешния му сънастрой.

Оставянето на нещо недовършено, без значение какво точно, е суеверие, което е без да помага особено много в този случай. То служи като хапче плацебо – за успокоение на човека. Може да помогне, когато човекът силно вярва в това суеверие и като го изпълни, се отпусне и успокои, живее без да бъде негативен и най-важното – когато има достатъчно блага карма, която да се използва за преобразуването на излязлата отрицателна карма. Това преобразуване се осъществява с по-малко количество блага карма, когато човекът е спокоен.

Най-добрата препоръка към вас, мили мои деца на Светлината, е:

1) Бъдете истинските себе си – Бога във вас да действа постоянно, навсякъде и завинаги!

2) Бъдете Бога в себе си в отношенията си с Господа и в отношенията си с Бога у другите Светли хора, които са част от Живия Живот на тази планета!

3) Бъдете себе си и равни и спокойни оставайте в отношенията си с представителите на илюзията, без каквото и да е отрицателно чувство и осъждане към тях, и без да ги ощетявате и да им вредите осъзнато, Живи, Здрави и доброплодотворни в Светлинната мрежа, ако искате да сте!

АЗ СЪМ Присъствие на Единния

Въпрос и отговор 131

Приготвяне на хляба

Въпрос, изпратен до сайт ЕДИНЕНИЕ на 05 октомври 2018 г., и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 17 януари 2019 г.

Въпрос:

Вече знаем, че би било добре
който може, сам храната си да произведе,
поради това задавам следния въпрос:
Какъв хляб е за предпочитане да се яде?
Нарязан или цял,
ръжен, лимец или пълнозърнест –
разнообразието доста голямо е.
А също и каква препоръка още би могла да се даде?

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!
АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ
Мили Татко Единни, от все сърце и душа,
Ти благодаря за възможността
да задаваме въпроси и да получаваме Учение чрез сайт ЕДИНЕНИЕ!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!

Отговор:

Хлябът е най-добре да се яде,
когато сам човекът или някой от неговите близки у дома го замеси и изпече
и когато е вложил в него от своята Божествена Любов,
и за Добруване, Здраве и Щастие Благослов.

А също така на помощ при приготвянето му, най-близкото до своето сърце
Възнесено Същество на Светлината предварително да призове,
и да го помоли да участва и да му наспорява труда,
за да се хранят с хляба след това
всичките четири низши тела.

Най-важното от всичко, което трябва да помни всеки,
който е на този сайт адресат,
е като набухвател да използва единствено сода бикарбонат,
да забрави завинаги за каквито и да са дрожди и мая
и да слага в хляба билки и по малко семена,
за да бъде жив, здрав и щастлив в тези времена!

Тестото се оформя на малки кръгли топчици,
когато се слага в тавата
и този, който прави хляба, е добре да изрече:

На всеки, който този хляб яде,
да се опази жива, здрава и цяла Душата!
И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!
АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ
Благодаря Ти, Господи, за всичко
и Те Любя от все сърце и душа,
с цялата си Божествена Любов, Мили Татко Единни!

АЗ СЪМ Присъствие на Единния

Духовна практика с Виолетовия Огън

Преди началото на Духовната практика:

Три пъти кръстния знак.

Господи, аз ……. (малкото име), започвам „Духовна практика с Виолетовия огън“ за преобразуване на отрицателната карма на …, и призовавам Присъствие на Единния Господ Бог Творец и Създател на Небесата, Господ Алфа, моето Висше АЗ СЪМ Присъствие, а също и всички Ангели и Архангели от Небесната Ангелска Йерархия на Светлината, ако такава е Вашата Воля, да се присъедините към това мое служение, за да се приумножи неговият доброплодотворен резултат.

Благодаря ви от все сърце и душа за участието и за помощта!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!
Отправям ви Божествената си Любов!
Любя Ви от все сърце и душа!
Поклон пред всички вас!

Духовна практика с Виолетовия Огън*

АЗ СЪМ Виолетовият Огън,
АЗ СЪМ Чистотата, която радва Единния Отец!
АЗ СЪМ Виолетовият Огън,
АЗ СЪМ Чистотата, която радва Единния Отец!
АЗ СЪМ Виолетовият Огън,
АЗ СЪМ Чистотата, която радва Единния Отец!
АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

България** е Виолетовият Огън,
България е Чистотата, която радва Единния Отец!
България е Виолетовият Огън,
България е Чистотата, която радва Единния Отец!
България е Виолетовият Огън,
България е Чистотата, която радва Единния Отец!
АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Земята е Виолетовият Огън,
Земята е Чистотата, която радва Единния Отец!
Земята е Виолетовият Огън,
Земята е Чистотата, която радва Единния Отец!
Земята е Виолетовият Огън,
Земята е Чистотата, която радва Единния Отец!
АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Благодаря Ти, Господи, за тази Твоя Велика Милост за кармично изчистване с помощта на Виолетовия Огън!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!
Любя Те от все сърце и душа, с цялата си Божествена Любов, Мили Татко Единни!
Поклон!

* Относно тази Духовна практика виж и Посланието на Възлюбения Сен Жермен от 13 юли 2010 г.
** Тези, които живеят в друга държава, произнасят нейното име, вместо България. Ако държавата, в която живее човек е различна от неговата родина, този абзац се повтаря и втория път се произнася името на Родината.

Пояснение от Присъствие на Единния

Духовната практика с Виолетовия Огън служи за по-бързо преобразуване на отрицателната карма. Силата на тази Духовна практика, както и на другите Духовни практики, зависи:

1) от силата на Вярата в Господа на човека, който я извършва,

2) от неговата устременост, съсредоточеност и от нивото на неговата собствена кармична чистота,

3) а също и от това дали извършва тази Духовна практика сам или е призовал предварително Мен – Присъствие на Единния, Господ Алфа, своето Висше АЗ СЪМ Присъствие и Ангелите и Архангелите от Небесната Ангелска Йерархия на Светлината, ако такава е нашата Воля, да се присъединим към служението му, за да се приумножи неговият доброплодотворен резултат, и да ни възблагодари от все сърце и душа, и да ни отправи Божествената си Любов.

Когато се изрича всеки един от 3-те абзаца на тази Духовна практика, е нужно човек да се съсредоточи и единственото, което да прави, е да си представя известно време как Виолетовият огън облива, изчиства и насища със своята енергия първо него самия,  след това държавата, на чиято земя живее в момента и накрая планетата Земя. В случай, че неговата Родина е различна държава, се изрича и за нея още 3 пъти и чак тогава за планетата Земя.

После е нужно човек да задържи тази мисъл колкото може и желае, но все така в пълна концентрация на всеки един от абзаците и едва след това да премине към следващия и там да повтори същото, а след това и да го потрети.

А накрая да Ми възблагодари за това, че допускам тази Велика Милост за кармично изчистване чрез извършване на това служение с Виолетовия Огън да действа все още за тези Светли Души, които спадат към Живия Живот на тази планета и са в Светлинната мрежа. И да Ми отправи Божествена Любов.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния

Въпрос и отговор 130

5-то допълнение по темата „Парàта в питата на Бъдни вечер“

Въпрос, изпратен на полски език до сайт ЕДИНЕНИЕ на 23 октомври 2018 г., и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 15 януари 2019 г.

Въпрос: В католицизма липсва традиция да се поставя монета в хляба за Бъдни вечер. Дали тази практика засяга единствено православните? Дали католиците също могат да започнат да практикуват/прилагат това? Благодаря!

Отговор: Слагането на парà в питата за Бъдни вечер и оставянето на първото парче хляб за Господа, за да бъде през нощта Свише Благословено семейството, родът и домът, е народен обичай, свързан с древно Знание, чрез който (обичай) се осъществява пряка връзка с Мен – Присъствие на Единния по време на дните на Зимното слънцестоене.

Тази практика е над каноните на която и да е църква и религия и може да се изпълнява от всеки, който:

  • почувства със сърцето си, че това е нещо доброплодотворно, понеже то е
  • и го прави с радост,
  • и от все сърце и душа.

Този, който с благоговение, благодарност най-голяма и Божествена Любов най-силна към Мен – Единния Отец,
на другата сутрин изяде своята част от парчето хляб, наречено за Господа,
което парче хляб през нощта се е превърнало в носител на Господнето Благословение за този дом и неговите обитатели,
след това е много по-добре защитен през всичките така наречени най-тъмни дни от годината, които са с продължителност от нощта след деня на Зимното Слънцестоене до нощта на 6-ти срещу 7-ми януари. През този времеви интервал Небесата се отварят и се получава припокриване на материалния план на планетата с най-ниския астрален фин план и доста астрални същности получават достъп до храмовете на хората, които са без или със слаба защита. И започват да ги атакуват със силно вредоносни за тях чужди илюзорни мисли, чувства и дори слова! А хората стават депресирани, раздразнителни и изпълнени с изцяло илюзорни чувства на самотност, безсмислие на съществуването и безсилие, и липса на сили и желание да се справят с текущите си задачи, със силно желание за излежаване и нищоправене и доставяне на всякакви удоволствия, все в нарушение на някоя от Моите Заповеди, които съм ви дал, за да сте Здрави, щастливи и доброплодотворни, когато ги спазвате.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния

Въпрос и отговор 129

Духовна практика „Покаяние, Прошка и Благодарност в 7 стъпки за заличаване на илюзорните мисли и чувства и техните вредоносни резултати”

Въпрос, изпратен до сайт ЕДИНЕНИЕ на 10 ноември 2018 г., във връзка с Въпрос и отговор 115, и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 14 януари 2019 г.

Въпрос: Може ли „Духовна практика за анулиране на вредоносни слова“ да се използва и за анулиране на илюзорни мисли?

Отговор: Да, може и е много добро.

Духовната практика за анулиране на вредоносни слова би могла да се адаптира и използва при появата на каквито и да са илюзорни мисли:

  • собствени – идващи от илюзорната част на човек;
  • чужди – идващи от илюзорната част на човека редом, без значение дали е познат или непознат и дали водят разговор, или например пътуват мълчаливо един до друг в градския транспорт;
  • идващи от най-различни същности от финия план директно или чрез хората наоколо и т.н.

Тази Духовна практика се нарича „Покаяние, Прошка и Благодарност в 7 стъпки за заличаване на илюзорните мисли и чувства и техните вредоносни резултати“.

Тя може да се използва и при появата на чужди/външни за човека илюзорни мисли по времето, когато той извършва каквато и да е работа в духовността – било то молитви, призиви, благослови и други духовни практики. В този случай най-доброто е човекът веднага да прекрати служението си и да направи Духовната практика за заличаване на илюзорните мисли и чувства и техните вредоносни резултати“.

Тази духовна практика е много полезна и може да се използва със същия успех и при появата на каквито и да са илюзорни чувства. Например човек може внезапно да изпита силно чувство на глад за точно определена храна, макар да знае, че в момента е сит и че обикновено е без да консумира и да му се прияжда такава храна. Или може да изпита силно чувство на страх, на ревност, на агресия и т.н., докато се движи сред други хора навън и например отива или се връща от работа.

Във всички тези случаи, човек на първо място, веднага трябва да изрече на глас или наум:

„Всичко това е илюзия. Тези мисли на/за …. са илюзия!“  или

„Всичко това е илюзия. Тези чувства на … са илюзия!“ или

„Всичко това е илюзия. Тези мисли на … и чувства на …. са илюзия!“

И след това колкото по-бързо, толкова по-добре, при първия удобен случай да прочете „Духовна практика за заличаване на илюзорните мисли и чувства и техните вредоносни резултати“*.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния

______________

*Духовна практика „Покаяние, Прошка и Благодарност в 7 стъпки за заличаване на илюзорните мисли и чувства и техните вредоносни резултати“з

Покаяние в три стъпки

1) Господи, аз …………. (малкото име) се покайвам от все сърце и душа за всички илюзорни мисли и чувства, които нахлуват в мен тук и сега, пречат ми и не мога да ги спра!

(Описват се накратко тези илюзорни мисли и/или чувства и как вредят на човека в дадения момент.)

2) Прости ми, Господи, че допуснах тези илюзорни мисли и/или чувства да навредят и на мен, и на моите ближни!
Аз ………(малкото име) изисквам, искрено искам и моля за прошка и за помощ Свише завинаги да спрат да идват при мен и да ме безпокоят каквито и да са илюзорни мисли и чувства тук и сега и във всички времена, време и полувреме, а и след това!
И изисквам, искрено искам и моля за помощ Свише да се заличат на 100% вредоносните им резултати!
И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!
АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ ОМ
Покайвам се, Мили Татко Единни!
(На това място човек се поспира за известно време, за да се покае вътре в себе си – толкова, колкото всеки сам чувства, че му е нужно в този момент.)

3) И Ти Благодаря, Мили Татко Единни, от все сърце и душа
за Опрощението и за помощта!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!
(Изрича се с Радост най-голяма, от все сърце и душа.)

Прошка в три стъпки

1) Господи, аз …….. (малкото име),
прощавам на моята илюзорна част и/или на илюзорната част на …….. !
(споменава се другия човек или хора, контакта с които или близостта до които е провокирала появата на илюзорните вредоносни мисли и чувства.)
Прощавам и на всичките й/им помагачи, помощници и подстрекатели,
 от които и мрежи на илюзията да са те,
 от които и степени да са и
 от колкото и нива едно зад друго да действат всички те!
Прощавам и на всички други същности, с каквито и вредоносни функции да са те и от които и мрежи на илюзията да са!
Прощавам и на създателите на всички тях!
Прощавам им от все сърце и душа всичко вредоносно, което са ми причинявали с вредоносни мисли и чувства във всичките ми въплъщения досега и всичко вредоносно, което ми причиняват в този момент, а също и всичко вредоносно, което евентуално биха се опитали да ми причиняват занапред!

2) Прости им и Ти, мили Татко Единни!

3) И Ти Благодаря, Мили Татко Единни, от все сърце и Душа!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!
Любя Те от все сърце и душа!

Благодарствено Слово към Единния Отец

Благодаря Ти, Господи, за вчера, днес и утре!
Благодаря Ти, Господи, за всичко, което се случва!
Благодаря Ти, Господи, за всичко аз сега и винаги и във всички времена, време и полувреме, а и след това!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!
Любя Те от все сърце и душа, с цялата си Божествена Любов, Мили Татко Единни!

Въпрос и отговор 128

Ползата от вредата

Въпрос, изпратен на полски език на 29 ноември 2018 г., и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 13 януари 2019 г.

Въпрос: Тази нощ отново не мога да спя. Зная, че всичко вредоносно, което илюзията ми прави, е добро за мен. Моя въпрос е: Мили Татко Единни, каква е ползата, която мога да получа от тази ситуация? Благодаря Ти, Росица Авела! Благодаря Ти, Господи!

Отговор: Вредоносно е, когато някой от мрежите на илюзията пречи на човека да спи и да си отпочине добре, да е бодър и работоспособен като се събуди и да може да си съгражда добра защита през деня!

Препоръката е в такива случаи да се направи всичко нужно, за да се прекрати тази вредоносност, като се извършва Духовната практика Прошка в 3 стъпки + благодарност към Мен – Единния Отец или направо се извърши цялата Духовна практика Покаяние, Прошка и Благодарност в 7 стъпки.

Следователно в дадения случай човекът е нужно веднага щом усети, че му се пречи да заспи,

1) да каже: „Това мое безсъние е илюзия.“

2) И веднага да започне Духовната практика Прошка в 3 стъпки:

„Прощавам, Господи, от все сърце и Душа, на моята илюзорна част и на всички сили на илюзията, които действат вредоносно над мен в този момент и ми пречат да заспя! Прощавам и на …“ и т.н. до края.

Ползата от една такава ситуация, както и при всяка друга ситуация, която е вредоносна за човека и е провокирана и се поддържа от силите на илюзията, е че когато човекът изрече „Това е илюзия“ и го оповести, т.е. разкрие зловредността, тя се прекратява.

И дори и той самият да е съгрешил нещо, когато изрече „Господи, това, което правя е илюзия. Покайвам се, мили Татко Единни! Прости Ми и Ми помогни да спра да извършвам това илюзорно проявление, тук и сега и завинаги!“, то се прекратява!

А когато прости на всички сили на илюзията, които са го подвели да съгреши, тогава цялата отнета му енергия се възвръща с лихвите, а новосътворената отрицателна карма, ако има такава, се преобразува на 100% в същия този момент!

И когато след това човек радостно ми възблагодари, може да се окаже богато възнаграден с Господно приумножение на ползите за него и да излезе накрая много по-здрав и богат енергийно, отколкото е бил преди началото на вредоносните действия над него на представителите на която и да е мрежа на илюзията.

И това богатство е нужно веднага да го отправи в каузалното си тяло, за да бъде съхранено и използвано по-късно, при по-голяма нужда, по Божията Милост и Господно Допущение.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния

Въпрос и отговор 127

Чистене след оздравяването

Въпрос, изпратен до сайт ЕДИНЕНИЕ на 4 декември 2018 г., и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 13 януари 2019 г.

Въпрос: Каква е причината и първопричината на човек толкова много да му се иска да почисти мястото, където живее, след прекарано боледуване, когато вече е оздравял? Какво поражда това желание за чистене?

Отговор: Причината на човек да му се иска да си почисти дома и да го направи, след като току-що е оздравял е, че докато е бил болен и е липсвало кой друг да му изчисти стаята и дома, енергията се застоява по натрупаната мръсотия и създава затруднение за по-бързото възстановяване на здравето на човека, обитаващ такива помещения.

А когато здрав човек работи в мръсни помещения, тази застояла енергия му пречи да мисли ясно, да е по-високо продуктивен/работоспособен и се понижава енергийното му и вибрационно ниво!

Когато човек се чувства по-добре, най-доброто за него е да се раздвижи, много добре да проветри и почисти стаята, в която е бил болен, а след това и целия си дом. Понеже каквото човек прави на материален план, такова подобно се случва с него и на фин план. Почистването на пространството, което той обитава на физическия план, помага да се почисти и на фин план пространството около него от различни същности от мрежите на илюзията, които обикновено се събрат около болните хора да черпят от енергията им. Поради тази причина е важно при по-тежко болните хора да има някой, който да чисти редовно стаята им и да я проветрява, за да влиза по-често чист въздух.

Освен това, когато човек е зле, защитата му на фин план обикновено намалява или на 100% се нарушава. Затова около тежко болният човек, който е без каквато и да е възможност сам да си изгражда енергийна защита и да я поддържа, е добре да има човек светъл и чист за болногледач, който да го пази енергийно – и него, и пространството около него, и дори да го подхранва енергийно на фин план. Това последното се получава, когато от все сърце и Душа и с Вяра в Господа болногледачът изисква, искрено иска и моли, ако такава е Господната Свята Воля, болният да бъде изцелен.

Поздравявам този, който зададе въпроса, за неговата наблюдателност и будност.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния

Въпрос и отговор 126

Отиване на Марс

Въпрос, изпратен до сайт ЕДИНЕНИЕ на 24 декември 2018 г., и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 11 януари 2019 г.

Въпрос: Господи, какво е това желание за ходене на планетата Марс? За какво се опитват да отидат там хората? Има ли нещо, което трябва да се знае за тази планета? Благодаря Ти, Господи, благодаря и на всички, които ни помагат по Твоята Свята Воля.

Отговор: Преди доста много време, според вашите мерни единици, на Марс имаше живот на материален план. Част от душите, живели там, сега са във въплъщение на планетата Земя и ги влече към Марс, и мислят за него, и искат да стъпят на него, и да видят какво е останало там. И това е напълно естествен подтик, тъй като те все още са енергийно свързани с Марс, понеже се явява тяхна изначална родна планета.

Какво означава родна планета: това е планетата, на която душата е дошла в текущото въплъщение.

Какво означава изначална родна планета: това е планетата, на която душата е отишла във въплъщение за първи път, след като е била създадена. С тази планета тя остава в енергийна връзка където и да се въплъщава след това. И на тази планета се въплъщава отново и отново, за да си почине между някои по-тежки въплъщения на други места. В такива по-леки въплъщения душата се чувства у дома си, на точното място, и е много щастлива. А когато тази изначална родна планета е унищожена и въобще не съществува, или е станала пустош и е без възможност да бъде населявана на материален план, душите дошли във въплъщение на нея за първи път се чувстват ощетени и сиротни на най-дълбочинно ниво, и се стремят към нея, ако са наблизо, както е при вас в случая Земя – Марс – в една обща слънчева система и планетите са дори една до друга.

Мили Мои деца на Светлината, в този момент на Земята са дошли във въплъщение души от толкова много и най-различни места във всемира, колкото никога досега не е имало на тази планета! Затова бъдете с разбиране към всеки човек, бъдете толерантни и най-вече, бъдете без осъждане към когото и да било за каквото и да е!

АЗ СЪМ Присъствие на Единния

Въпрос и отговор 125

Повторно обучение

Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 7 януари 2019 г.

Въпрос: Поради каква причина е нужно човек да има Учител в духовността на фин план от Йерархията на Светлината и отново, и отново във всяко следващо въплъщение да минава през обучение, включително и за нещата, които вече е преминал и отработил в предходните си въплъщения?

Отговор: Всяка Душа, когато дойде в ново въплъщение, колкото и извисена и напреднала в Духовното си развитие в Светлинната мрежа да е тя, за да може въобще да се въплъти, е нужно доста много да се натовари кармично.

А след това, бидейки във въплъщение, веднага стартира процеса на отработване на тази отрицателна карма и на всички съпровождащи я вредоносни програми, кодировки и блокажи. Това включва нуждата човек да има Учител на фин план от Йерархията на Светлината, който да го поведе, когато времето настане и той е станал достатъчно осъзнат, и е пожелал да се развива духовно.

А след това, когато напредне по Пътя на духовното извисяване, идва момента човек да мине на фин план и през изпитанията в Школата на Мистериите на Господ Майтрейя по 12-те лъча, за да се стартира отново процеса на отваряне на 12-те му основни чакри. И да се сдобие отново с възможността и в настоящото му въплъщение да се проявяват неговите Божествени качества и да придобие и нови такива, а също и възможността да си служи със съвършенствата на своята Душа. И неговото Висше АЗ СЪМ Присъствие да дойде на 100% във въплъщение в 4-те му низши тела и да се проявява чрез всичките му мисли, чувства, слова и дела.

И когато Душата е изначално достатъчно извисена в Светлината, тя може да премине през всички тези изпитания много бързо и с лекота и да продължи своето духовно развитие, преминавайки към отработване на нови Божествени качества и добродетели и да увеличава постоянно своето съвършенство.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния