Въпрос и отговор 130

5-то допълнение по темата „Парàта в питата на Бъдни вечер“

Въпрос, изпратен на полски език до сайт ЕДИНЕНИЕ на 23 октомври 2018 г., и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 15 януари 2019 г.

Въпрос: В католицизма липсва традиция да се поставя монета в хляба за Бъдни вечер. Дали тази практика засяга единствено православните? Дали католиците също могат да започнат да практикуват/прилагат това? Благодаря!

Отговор: Слагането на парà в питата за Бъдни вечер и оставянето на първото парче хляб за Господа, за да бъде през нощта Свише Благословено семейството, родът и домът, е народен обичай, свързан с древно Знание, чрез който (обичай) се осъществява пряка връзка с Мен – Присъствие на Единния по време на дните на Зимното слънцестоене.

Тази практика е над каноните на която и да е църква и религия и може да се изпълнява от всеки, който:

  • почувства със сърцето си, че това е нещо доброплодотворно, понеже то е
  • и го прави с радост,
  • и от все сърце и душа.

Този, който с благоговение, благодарност най-голяма и Божествена Любов най-силна към Мен – Единния Отец,
на другата сутрин изяде своята част от парчето хляб, наречено за Господа,
което парче хляб през нощта се е превърнало в носител на Господнето Благословение за този дом и неговите обитатели,
след това е много по-добре защитен през всичките така наречени най-тъмни дни от годината, които са с продължителност от нощта след деня на Зимното Слънцестоене до нощта на 6-ти срещу 7-ми януари. През този времеви интервал Небесата се отварят и се получава припокриване на материалния план на планетата с най-ниския астрален фин план и доста астрални същности получават достъп до храмовете на хората, които са без или със слаба защита. И започват да ги атакуват със силно вредоносни за тях чужди илюзорни мисли, чувства и дори слова! А хората стават депресирани, раздразнителни и изпълнени с изцяло илюзорни чувства на самотност, безсмислие на съществуването и безсилие, и липса на сили и желание да се справят с текущите си задачи, със силно желание за излежаване и нищоправене и доставяне на всякакви удоволствия, все в нарушение на някоя от Моите Заповеди, които съм ви дал, за да сте Здрави, щастливи и доброплодотворни, когато ги спазвате.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния

Въпрос и отговор 129

Духовна практика „Покаяние, Прошка и Благодарност в 7 стъпки за заличаване на илюзорните мисли и чувства и техните вредоносни резултати”

Въпрос, изпратен до сайт ЕДИНЕНИЕ на 10 ноември 2018 г., във връзка с Въпрос и отговор 115, и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 14 януари 2019 г.

Въпрос: Може ли „Духовна практика за анулиране на вредоносни слова“ да се използва и за анулиране на илюзорни мисли?

Отговор: Да, може и е много добро.

Духовната практика за анулиране на вредоносни слова би могла да се адаптира и използва при появата на каквито и да са илюзорни мисли:

  • собствени – идващи от илюзорната част на човек;
  • чужди – идващи от илюзорната част на човека редом, без значение дали е познат или непознат и дали водят разговор, или например пътуват мълчаливо един до друг в градския транспорт;
  • идващи от най-различни същности от финия план директно или чрез хората наоколо и т.н.

Тази Духовна практика се нарича „Покаяние, Прошка и Благодарност в 7 стъпки за заличаване на илюзорните мисли и чувства и техните вредоносни резултати“.

Тя може да се използва и при появата на чужди/външни за човека илюзорни мисли по времето, когато той извършва каквато и да е работа в духовността – било то молитви, призиви, благослови и други духовни практики. В този случай най-доброто е човекът веднага да прекрати служението си и да направи Духовната практика за заличаване на илюзорните мисли и чувства и техните вредоносни резултати“.

Тази духовна практика е много полезна и може да се използва със същия успех и при появата на каквито и да са илюзорни чувства. Например човек може внезапно да изпита силно чувство на глад за точно определена храна, макар да знае, че в момента е сит и че обикновено е без да консумира и да му се прияжда такава храна. Или може да изпита силно чувство на страх, на ревност, на агресия и т.н., докато се движи сред други хора навън и например отива или се връща от работа.

Във всички тези случаи, човек на първо място, веднага трябва да изрече на глас или наум:

„Всичко това е илюзия. Тези мисли на/за …. са илюзия!“  или

„Всичко това е илюзия. Тези чувства на … са илюзия!“ или

„Всичко това е илюзия. Тези мисли на … и чувства на …. са илюзия!“

И след това колкото по-бързо, толкова по-добре, при първия удобен случай да прочете „Духовна практика за заличаване на илюзорните мисли и чувства и техните вредоносни резултати“*.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния

______________

*Духовна практика „Покаяние, Прошка и Благодарност в 7 стъпки за заличаване на илюзорните мисли и чувства и техните вредоносни резултати“з

Покаяние в три стъпки

1) Господи, аз …………. (малкото име) се покайвам от все сърце и душа за всички илюзорни мисли и чувства, които нахлуват в мен тук и сега, пречат ми и не мога да ги спра!

(Описват се накратко тези илюзорни мисли и/или чувства и как вредят на човека в дадения момент.)

2) Прости ми, Господи, че допуснах тези илюзорни мисли и/или чувства да навредят и на мен, и на моите ближни!
Аз ………(малкото име) изисквам, искрено искам и моля за прошка и за помощ Свише завинаги да спрат да идват при мен и да ме безпокоят каквито и да са илюзорни мисли и чувства тук и сега и във всички времена, време и полувреме, а и след това!
И изисквам, искрено искам и моля за помощ Свише да се заличат на 100% вредоносните им резултати!
И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!
АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ ОМ
Покайвам се, Мили Татко Единни!
(На това място човек се поспира за известно време, за да се покае вътре в себе си – толкова, колкото всеки сам чувства, че му е нужно в този момент.)

3) И Ти Благодаря, Мили Татко Единни, от все сърце и душа
за Опрощението и за помощта!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!
(Изрича се с Радост най-голяма, от все сърце и душа.)

Прошка в три стъпки

1) Господи, аз …….. (малкото име),
прощавам на моята илюзорна част и/или на илюзорната част на …….. !
(споменава се другия човек или хора, контакта с които или близостта до които е провокирала появата на илюзорните вредоносни мисли и чувства.)
Прощавам и на всичките й/им помагачи, помощници и подстрекатели,
 от които и мрежи на илюзията да са те,
 от които и степени да са и
 от колкото и нива едно зад друго да действат всички те!
Прощавам и на всички други същности, с каквито и вредоносни функции да са те и от които и мрежи на илюзията да са!
Прощавам и на създателите на всички тях!
Прощавам им от все сърце и душа всичко вредоносно, което са ми причинявали с вредоносни мисли и чувства във всичките ми въплъщения досега и всичко вредоносно, което ми причиняват в този момент, а също и всичко вредоносно, което евентуално биха се опитали да ми причиняват занапред!

2) Прости им и Ти, мили Татко Единни!

3) И Ти Благодаря, Мили Татко Единни, от все сърце и Душа!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!
Любя Те от все сърце и душа!

Благодарствено Слово към Единния Отец

Благодаря Ти, Господи, за вчера, днес и утре!
Благодаря Ти, Господи, за всичко, което се случва!
Благодаря Ти, Господи, за всичко аз сега и винаги и във всички времена, време и полувреме, а и след това!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!
Любя Те от все сърце и душа, с цялата си Божествена Любов, Мили Татко Единни!

Въпрос и отговор 128

Ползата от вредата

Въпрос, изпратен на полски език на 29 ноември 2018 г., и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 13 януари 2019 г.

Въпрос: Тази нощ отново не мога да спя. Зная, че всичко вредоносно, което илюзията ми прави, е добро за мен. Моя въпрос е: Мили Татко Единни, каква е ползата, която мога да получа от тази ситуация? Благодаря Ти, Росица Авела! Благодаря Ти, Господи!

Отговор: Вредоносно е, когато някой от мрежите на илюзията пречи на човека да спи и да си отпочине добре, да е бодър и работоспособен като се събуди и да може да си съгражда добра защита през деня!

Препоръката е в такива случаи да се направи всичко нужно, за да се прекрати тази вредоносност, като се извършва Духовната практика Прошка в 3 стъпки + благодарност към Мен – Единния Отец или направо се извърши цялата Духовна практика Покаяние, Прошка и Благодарност в 7 стъпки.

Следователно в дадения случай човекът е нужно веднага щом усети, че му се пречи да заспи,

1) да каже: „Това мое безсъние е илюзия.“

2) И веднага да започне Духовната практика Прошка в 3 стъпки:

„Прощавам, Господи, от все сърце и Душа, на моята илюзорна част и на всички сили на илюзията, които действат вредоносно над мен в този момент и ми пречат да заспя! Прощавам и на …“ и т.н. до края.

Ползата от една такава ситуация, както и при всяка друга ситуация, която е вредоносна за човека и е провокирана и се поддържа от силите на илюзията, е че когато човекът изрече „Това е илюзия“ и го оповести, т.е. разкрие зловредността, тя се прекратява.

И дори и той самият да е съгрешил нещо, когато изрече „Господи, това, което правя е илюзия. Покайвам се, мили Татко Единни! Прости Ми и Ми помогни да спра да извършвам това илюзорно проявление, тук и сега и завинаги!“, то се прекратява!

А когато прости на всички сили на илюзията, които са го подвели да съгреши, тогава цялата отнета му енергия се възвръща с лихвите, а новосътворената отрицателна карма, ако има такава, се преобразува на 100% в същия този момент!

И когато след това човек радостно ми възблагодари, може да се окаже богато възнаграден с Господно приумножение на ползите за него и да излезе накрая много по-здрав и богат енергийно, отколкото е бил преди началото на вредоносните действия над него на представителите на която и да е мрежа на илюзията.

И това богатство е нужно веднага да го отправи в каузалното си тяло, за да бъде съхранено и използвано по-късно, при по-голяма нужда, по Божията Милост и Господно Допущение.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния

Въпрос и отговор 127

Чистене след оздравяването

Въпрос, изпратен до сайт ЕДИНЕНИЕ на 4 декември 2018 г., и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 13 януари 2019 г.

Въпрос: Каква е причината и първопричината на човек толкова много да му се иска да почисти мястото, където живее, след прекарано боледуване, когато вече е оздравял? Какво поражда това желание за чистене?

Отговор: Причината на човек да му се иска да си почисти дома и да го направи, след като току-що е оздравял е, че докато е бил болен и е липсвало кой друг да му изчисти стаята и дома, енергията се застоява по натрупаната мръсотия и създава затруднение за по-бързото възстановяване на здравето на човека, обитаващ такива помещения.

А когато здрав човек работи в мръсни помещения, тази застояла енергия му пречи да мисли ясно, да е по-високо продуктивен/работоспособен и се понижава енергийното му и вибрационно ниво!

Когато човек се чувства по-добре, най-доброто за него е да се раздвижи, много добре да проветри и почисти стаята, в която е бил болен, а след това и целия си дом. Понеже каквото човек прави на материален план, такова подобно се случва с него и на фин план. Почистването на пространството, което той обитава на физическия план, помага да се почисти и на фин план пространството около него от различни същности от мрежите на илюзията, които обикновено се събрат около болните хора да черпят от енергията им. Поради тази причина е важно при по-тежко болните хора да има някой, който да чисти редовно стаята им и да я проветрява, за да влиза по-често чист въздух.

Освен това, когато човек е зле, защитата му на фин план обикновено намалява или на 100% се нарушава. Затова около тежко болният човек, който е без каквато и да е възможност сам да си изгражда енергийна защита и да я поддържа, е добре да има човек светъл и чист за болногледач, който да го пази енергийно – и него, и пространството около него, и дори да го подхранва енергийно на фин план. Това последното се получава, когато от все сърце и Душа и с Вяра в Господа болногледачът изисква, искрено иска и моли, ако такава е Господната Свята Воля, болният да бъде изцелен.

Поздравявам този, който зададе въпроса, за неговата наблюдателност и будност.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния

Въпрос и отговор 126

Отиване на Марс

Въпрос, изпратен до сайт ЕДИНЕНИЕ на 24 декември 2018 г., и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 11 януари 2019 г.

Въпрос: Господи, какво е това желание за ходене на планетата Марс? За какво се опитват да отидат там хората? Има ли нещо, което трябва да се знае за тази планета? Благодаря Ти, Господи, благодаря и на всички, които ни помагат по Твоята Свята Воля.

Отговор: Преди доста много време, според вашите мерни единици, на Марс имаше живот на материален план. Част от душите, живели там, сега са във въплъщение на планетата Земя и ги влече към Марс, и мислят за него, и искат да стъпят на него, и да видят какво е останало там. И това е напълно естествен подтик, тъй като те все още са енергийно свързани с Марс, понеже се явява тяхна изначална родна планета.

Какво означава родна планета: това е планетата, на която душата е дошла в текущото въплъщение.

Какво означава изначална родна планета: това е планетата, на която душата е отишла във въплъщение за първи път, след като е била създадена. С тази планета тя остава в енергийна връзка където и да се въплъщава след това. И на тази планета се въплъщава отново и отново, за да си почине между някои по-тежки въплъщения на други места. В такива по-леки въплъщения душата се чувства у дома си, на точното място, и е много щастлива. А когато тази изначална родна планета е унищожена и въобще не съществува, или е станала пустош и е без възможност да бъде населявана на материален план, душите дошли във въплъщение на нея за първи път се чувстват ощетени и сиротни на най-дълбочинно ниво, и се стремят към нея, ако са наблизо, както е при вас в случая Земя – Марс – в една обща слънчева система и планетите са дори една до друга.

Мили Мои деца на Светлината, в този момент на Земята са дошли във въплъщение души от толкова много и най-различни места във всемира, колкото никога досега не е имало на тази планета! Затова бъдете с разбиране към всеки човек, бъдете толерантни и най-вече, бъдете без осъждане към когото и да било за каквото и да е!

АЗ СЪМ Присъствие на Единния

Въпрос и отговор 125

Повторно обучение

Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 7 януари 2019 г.

Въпрос: Поради каква причина е нужно човек да има Учител в духовността на фин план от Йерархията на Светлината и отново, и отново във всяко следващо въплъщение да минава през обучение, включително и за нещата, които вече е преминал и отработил в предходните си въплъщения?

Отговор: Всяка Душа, когато дойде в ново въплъщение, колкото и извисена и напреднала в Духовното си развитие в Светлинната мрежа да е тя, за да може въобще да се въплъти, е нужно доста много да се натовари кармично.

А след това, бидейки във въплъщение, веднага стартира процеса на отработване на тази отрицателна карма и на всички съпровождащи я вредоносни програми, кодировки и блокажи. Това включва нуждата човек да има Учител на фин план от Йерархията на Светлината, който да го поведе, когато времето настане и той е станал достатъчно осъзнат, и е пожелал да се развива духовно.

А след това, когато напредне по Пътя на духовното извисяване, идва момента човек да мине на фин план и през изпитанията в Школата на Мистериите на Господ Майтрейя по 12-те лъча, за да се стартира отново процеса на отваряне на 12-те му основни чакри. И да се сдобие отново с възможността и в настоящото му въплъщение да се проявяват неговите Божествени качества и да придобие и нови такива, а също и възможността да си служи със съвършенствата на своята Душа. И неговото Висше АЗ СЪМ Присъствие да дойде на 100% във въплъщение в 4-те му низши тела и да се проявява чрез всичките му мисли, чувства, слова и дела.

И когато Душата е изначално достатъчно извисена в Светлината, тя може да премине през всички тези изпитания много бързо и с лекота и да продължи своето духовно развитие, преминавайки към отработване на нови Божествени качества и добродетели и да увеличава постоянно своето съвършенство.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния

Въпрос и отговор 124

Безопасно Благославяне

Въпрос, изпратен на руски език до сайт ЕДИНЕНИЕ на 13 декември 2018 г. и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 7 януари 2019 г.

Въпрос: Може ли и нужно ли е да се изричат „Благослов за този, който има нужда от него“ и другите благослови лично, т.е. публично към този, към когото са отправени? Не се ли явява това нарушение на 5-те Напътствия за опазване на Чистотата?

Отговор: Човек може да прави всичко, което пожелае. Дадена му е свободна воля. Друг е въпросът дали е добре от Господна гледна точка и има ли нужда човек да благославя другиго лично, без значение дали двамата са насаме или на публично място, и ако го прави, това явява ли се нарушение на 5-те Правила-Напътствия за опазване на Чистотата.

Отговорът на този въпрос е, че винаги е много добре и има нужда хората да се благославят както взаимно помежду си, така и едностранно. Затова са дадени Благословите на сайт ЕДИНЕНИЕ. Но живеейки в променените жизнени условия на вашата планета, поради появата и постепенното увеличаване на броя на представителите на новата мрежа на илюзията, първостепенна грижа и отговорност на всеки човек е опазването на чистотата, а оттам и на Живия Живот на собствената му Душа.

Следователно човек може да благославя лично само хора, за които знае, че Душите им са чисти. И тъй като почти всички хора на тази планета са без това знание и ясно виждане, най-доброто е, когато човек произнася благослов, да бъде с напълно покрита с памучно покривало коса и кожа на цялото тяло. Или ако е без възможност да вземе тези предпазни мерки, да благослови човека/хората при първия удобен случай, когато е сам в затворено помещение с покрити прозорци, където липсва как да бъде видян от който и да е, докато е отворен към Бога по време на изричане на благослова.

Същата препоръка важи и при извършването на каквато и да е друга духовна практика.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния pan sty

Въпрос и отговор 123

Вредоносни илюзорни чувства

Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 6 януари 2018 г.

Въпрос: Мили Татко Единни, каква е причината и първопричината, че понякога хората изпитват болки, които могат да бъдат от всякакъв вид и да имат безсъние и други оплаквания, а като отидат на лекар и си направят изследвания, всичко в тялото им е нормално? Например човек получава усещането, че някой налива киселина между краката му и това му пречи да спи, понеже изпитва силно чувство на парене, горещина и болка. И това се повтаря нощ след нощ, той остава без сън и се чувства все по-зле.

Отговор: Всички тези вредоносни илюзорни усещания и чувства, а те могат да са най-различни и все неприятни за човека, и дори застрашаващи неговото здраве и чистотата на Душата му, се причиняват на фин план от някоя същност или от цял екип от същности от някои от мрежите на илюзията.

Без нужда сте да знаете кой или кои са тези същности, от кои мрежи на илюзията са и какво целят. Това би било излишно любопитство. Напълно достатъчно е да знаете, че физическото тяло на човека е здраво, а всички тези чувства се влагат в съзнанието му отвън от силите на илюзията, за да му се причини страдание и да е без възможност да спи и да му се изчерпва по този начин енергията.

Най-доброто, което може да направи човек в дадения пример, е първо да изрече:

„Това е илюзия!
Благодаря Ти, Господи, че този огън и болка си отиват завинаги от моите крака!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!
Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов, Мили Татко Единни!“

А след това да направи Духовната практика „Покаяние, Прошка и Благодарност в 7 стъпки“.http://www.edinenie-vsemirno.bg/bg/duhovna_praktika_7stapki.htm

Благославям ви, мили деца на Светлината, в които Огънят на Живия Живот гори, да се сещате да правите точно това, което сега ви указах, винаги, когато се появи каквато и да е болка и каквото и да е оплакване като болезнено чувство на пробождане, на горещина, на студ и т.н., още в самото начало.

Това вмешателство става възможно поради наличието на излизаща в този момент за отработване отрицателна карма, вредоносна програма, … и т.н., които би могло да бъдат преобразувани с лекота и да се освободите завинаги от тях,

-като се покаете от все сърце и Душа пред Мен – Присъствие на Единния, за всичко, което сте съгрешавали във всички ваши въплъщения досега и така сте се сдобили с отрицателна карма и/или вредоносни програми, които позволяват в този момент на силите на илюзията да ви причиняват това страдание;

-да им простите на всички тези сили на илюзията, които ви причиняват страданието, също от все сърце и Душа,

-и да Ми възблагодарите с много Радост и изпълнени с Божествена Любов към Мен,

т.е. да направите възможно най-висококачествено Духовната практика „Покаяние, Прошка и Благодарност в 7 стъпки“.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния

Въпрос и отговор 122

Спане през деня или през нощта

Въпрос, изпратен до сайт ЕДИНЕНИЕ на 1 декември 2018 г., и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 3 януари 2019 г.

Въпрос: Каква е ползата и вредата от нощните смени за душите на хората, които са избрали да работят през нощта?

Отговор: Липсва един общ отговор на този въпрос.

И това е така, понеже различните хора принадлежат към различни енергийни мрежи, освен това са с различна степен на енергийна наситеност и са в различна степен способни да усвояват енергиите по време на сън и в будно състояние. Става въпрос за енергиите на слънцето, луната, звездите, Космоса (т.е. обозримия ви участък от всеобхватната Вселена) и Вселената.

Когато човекът е в Светлинната мрежа и е Жив и с достатъчно чиста Душа, и е в задоволително добра степен на здравословно състояние, тогава той е в състояние да приема и усвоява в някаква степен енергията на космичните тела – на най-близките ви звезда – слънце и планета – луна, и на останалите повече или по-малко близки звезди и планети, а също и да получава информация от тях на фин план, която постъпва в неговата Душа.

Нормалния сънастрой, който такъв човек изначално има, още с раждането си, е: най-добре да усвоява през деня, в будно състояние, енергията на слънцето и по-близките планети – тези от слънчевата система, в която се намира вашата планета, а през нощта, в състояние на сън, най-добре да усвоява енергията на луната и на останалите по-отдалечени слънца и планети.

Същото се отнася и относно приемането на информацията, идваща от и чрез всички тези звезди и планети.

Колкото по-чист и извисен Духовно е човека, толкова повече енергия и информация е в състояние да приема в точното време и да му е от полза след това в живота.

А в случаите, когато човек е болен, когато е доста кармично замърсен и повечето от чакрите му са затворени и без да функционират, когато е изгубил чистотата на своята Душа или е с мъртва Душа, когато принадлежи към някоя от мрежите на илюзията, във всички тези случаи положението е съвсем различно и за такъв човек е без значение кога спи и кога е буден, или по-скоро има значение и то е кога ще може да отнема повече енергия от хората – дали през деня или през нощта и дали когато е буден или спи, според състоянието си, според енергийната мрежа към която принадлежи, според „способностите си“ и т.н…

Следователно при различните хора ползите и вредите от работа и бодърстване или от сън и почивка през нощта може да са от съвсем различно естество и диаметрално противоположни по съдържание. А дори и при един и същи човек, който е Светло същество, в някои периоди от живота му, той може да работи и бодърства през нощта и това да е Добро от Господна гледна точка за него в този момент и причините за това да са най-различни.

Затова е важно всеки Жив и Здрав Светъл човек тук и сега и занапред:

-да бъде с приемане към диаметрално противоположните решения на хората, разбирайки, че те са породени от различията между тях;

-да бъде без каквото и да е осъждане, даване на оценки, мнения, предложения и препоръки;

-да бъде без да застава на нечия страна по отношение на каквото и да било във вашия свят и още по-малко да се оставя да бъде въвлечен в спор и каквото и да било разногласие!

АЗ СЪМ Присъствие на Единния

Благослов на Присъствие на Единния за ЧНГ 2019г.

Мили Мои Деца на Светлината,
Честита Новата 2019 година,
АЗ СЪМ Присъствие на Единния ви Благославям да сте Живи, Здрави и Щастливи!
А това означава да направите нужното:
• Да се опазите Чисти, понеже тогава ще сте Живи.
• Да съхраните и опазите своето Здраве и да го подобрите, което става като живеете в спазване на Моите Заповеди и Закони и в постоянно кармично изчистване, а след това и в преобразуване и освобождаване и от всички вредоносни програми, кодировки и блокажи и от техните вредоносни резултати и последствия. А за да се очистите кармично бързо и с лекота, да извършвате трите най-силни Духовни практики – Духовна практика на 12 Поклона, Духовна практика на Покаяние, Прошка и Благодарност в 7 стъпки и Духовна практика Прошка, които съм ви дал да използвате именно за това в тези времена, време и полувреме – до момента на Великия Преход, а и след това.
• Да бъдете щастливи – Щастието е състояние на вашата Душа и тя пребивава в него:
1) когато сте в Благодарност към Мен за всичко, което ви се случва и което се случва въобще, включително и на вашите близки;
2) когато сте в състояние на Радост, Мир и Хармония / Хармония, Мир и Радост;
3) когато постоянно се трудите и трудът ви е карма-йога, т.е.:
–  доброплодотворен труд в и за Светлинната мрежа;
– труд извършван в радост и
– труд в изпълнение на текущата Мисия, дадена ви за съответния момент, който е в съгласие с основната Мисия на цялото ви въплъщение и я подпомага.
АЗ СЪМ Присъствие на Единния